Israel

Israel

luni, 12 noiembrie 2012

Binecuvântarea lui Moise


Binecuvântarea lui Moise
YHWH a venit din Sinai, si a rãsãrit peste ei din Seir A strãlucit din muntele Paran, si a iesit din mijlocul Zecilor de mii de sfinti, având în dreapta lui focul legii .Da, El iubeste popoarele; sfintii lângã Tine-si au locul!

Ei au stãtut la picioarele Tale, au primit cuvintele Tale!Moise ne-a dat legea, adunãrii lui Iacov ca mostenire .El era împãrat în Israel, si la el se adunau cãpeteniile Poporului. Si semintiile lui Israel, prosperau în mãrire . 

Trãiascã Ruben, si sã nu moarã ! Si bãrbatii lui sã fie  La numãr multi! YHWH, si glasul lui Iuda, ascultã! Si adu-l la poporul lui ; puternice sã-i fie mâinile sale!Sã îi fii ajutor împotriva vrãjmasilor, cu putere multã!

Tumim si Urim, au fost încredintati bãrbatului sfânt Pe care l-ai ispitit la Masa, care Te-ai certat la Meriba;Levi a zis despre tatãl, despre mama sa: nu i-am vãzut!Si despre fratii lui: Nu vã cunosc! A glãsuit cu limba!

Cãci pãzesc cuvantul Tãu sfânt, si tin legãmântul Tãu,El învatã pe Iacov poruncile Tale, si pe Israel legea Ta ;Ei pun tamaie sub nãrile Tale, si ardere pe altarul Tãu .Binecuvinteazã taria lui, YHWH! Priveste lucrarea sa!

Prin lucrarea mâinilor lui, de copii n-a vrut sã mai stie .Frânge salele protivnicilor lui, care-l urãsc si-i tin cale!Toti cei ce vor sã-l învingã, sã nu poatã sã-l biruiascãSã cadã în bãtãlie, si vrãjmasii lui sã nu se mai scoale!

Beniamin, tânãrul vlãstar, este prea iubitu Lui yawe. El va locui la adãpost, lângã YHWH, sub cortul sãu,YHWH îl va ocroti totdeauna, cu-a Lui binecuvântareSi se va odihni între umerii Lui, peste-al prãpastiei hãu .

Tara lui Iosif va primi dela YHWH, belsugu-ndurãrii Ca semn de binecuvântare, va primi peste ogoare si vii.Cel mai bun dar al cerului, roua, în revãrsatul zorilor.Cele mai bune ape care sunt, curgând în stropi argintii .

Cele mai bune raze ale soarelui, ce trezesc învierea,Cele mai bune roade ale fiecãrei luni, din aleasa pârgã,Cele mai bune roduri din muntii cei vechi, cu metale,Cele mai bune roade de pe dealurile vesnice sã curgã! 

Cele mai bune roade ale pãmântului, din tot ce cuprindeBunãvointa Celui ce S-a arãtat în rug, peste el sa cadã!Sã vinã peste capul lui Iosif, peste crestetul capului lui,Pe crestetul capului domnului fratilor lui, fãr-de tãgadã.

Cãci a fost încercat din tinerete, dar a rãmas neprihãnit,El are frumusetea râvnitã, a întâiului nãscut al taurului, Care s-a pãstrat pe sine curat, înaintea mai marilor sãi,Coarnele lui sunt tapose, cum sunt coarnele bivolului ...

 Cu ele va împunge pe toate popoarele, si le va zdrobi .Pânã la marginile pãmântului, puterea i se va cunoaste ;  Ele sunt zecile de mii ale lui Efraim, care nu vor lipsiEle sunt miile lui Manase, ce în pajisti verzi vor paste .

Bucurã-te, Zabuloane, de alergãrile tale, la maul mãrii!Si tu, Isahar, de corturile tale! Tu esti multumit în toate .Ei vor chema popoarele pe munte, pregãtite-n închinare,Si uniti în rugãciune acolo, vor aduce jertfe de dreptate.

Cãci vor suge bogatia mãrii, si comorile ascunse în nisip .Binecuvântat sa fie cine lãrgeste pe Gad între hotare,Când se odihneste ca un leu, si sfâsie la brate si capete .El a ales cea dintâi parte a tarii, cu suprafata cea mare .

Cãci acolo stã ascunsã mostenirea legiuitorului în Iacov .El a mers sa-si împlineascã rolul cu fruntasii poporului,Si poruncile Lui fatã de Israel, le-a ridicat la înãltimePrin strãduinti a adus la îndeplinire dreptatea Lui YHWH .

Dan este un pui de leu, care s-aruncã din Basan, Neftali sãtul de bunavointã, aleargã pânã în zori de zi,Si coplesit de binecuvântãri dela YHWH, e satisfãcut,Si-n bucuria sa, ia în stãpânire partea de apus si miazãzi .

Binecuvântat sã fie Aser, între copiii sfinti ai lui Israel!Plãcut sã fie fratilor lui, când unge piciorul în untdelemn!Zãvoarele tale sã fie de fier si de aramã la portile-ncuiate,Si puterea ta sã tinã cât zilele tale! Dela YHWH un semn .

 Nimeni nu este ca Salvatoru lui Israel ce trece pe ceruri,Ca a sã-ti vinã în ajutor ; El trece pe nori în splendoare,Creatorul cel vesnic, este un loc de adãpost în furtunãSi subt bratele lui cele vesnice, este un loc bun de scãpare .

El a izgonit pe vrãjmas dinaintea ta, si a zis :,,Nimiceste-l!’’Israel este fãrã frica în locuinta lui, si nu-si vrea alta nouã ;Izvorul lui Iacov este deoparte, si el udã grãdina înverzitã,Într-o tarã plina de grâu si de must, cerul lui picura rouã .

Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, un popor mântuit?Un popor mântuit de YHWH, scutul ce zilnic îti dã ajutor?Pentru sabia care te face slãvit, toti vrãjmasii tãi-naintea ta,Vor face pe prietenii, dar tu vei cãlca peste înãltimile lor!   Shalom !!!

                              Postare cu Acordul autorului

Un comentariu:

  1. Ferice de tine Ysra-Yah care porți numele lui Yah și ești întîiul născut a lui Yah. Yuda este arcul și Efraim săgeata care sînt in mîna lui Yahweh...cine poate scăpa se această săgeată?

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...