Israel

Israel

sâmbătă, 20 octombrie 2012

Creatorul


YHVH
Scriptura ne spune despre YHVH,ca fiind unica Fiinta Infinita si Vesnica,fara inceput si fara sfirsit,Creatorul a tuturor lucrurilor pe care le vedem si nu vedem cu ochiul nostru,Suveranul Desavarsit si Neprihanit al Universului.

YHVH este viata ,deacea este singurul izvor de viata

Căci, dupăcum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. (Ioan 5:26)

Omul este faptura lui YHVH,este o fiinta limitata,si nu poate sa-l cunoasca pe YHVH in profunzime prin propria lui intelepciune

Poţi spune tu că poţi pătrunde adîncimile lui YHVH, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvîrşită a Celui Atot puternic? (Jóv 11:7)

YHVH Creatorul poate fi cunoscut numai prin descoperire

După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rînduri şi în multe chipuri, YHVH,la sfîrşitul acestor zile, ne -a vorbit prin Fiul, pe care L -a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.
El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, (Evrei 1:1-3)

Existenta lui YHVH

Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pămînt, ca să nu vadă moartea. Şi n'a mai fost găsit, pentrucă YHVH îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui YHVH. (Evrei 11:5)

Personalitatea lui YHVH

Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut, şi cum dela idoli v'aţi întors la YHVH, ca să slujiţi lui YHVH cel viu şi adevărat, (1 Tesaloniceni 1:9)

Natura lui YHVH

Cine nu iubeşte, n'a cunoscut pe YHVH pentrucă YHVH este dragoste.
Dragostea lui YHVH faţă de noi s'a arătat prin faptul că YHVH a trimes în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe YHVH, ci în faptul că El ne -a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.
Prea iubiţilor, dacă astfel ne -a iubit YHVH pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii. (1 Ioan 4:8-11)

Harul lui YHVH

Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui YHVH.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Yashua HaMashiach pentru faptele bune, pe cari le -a pregătit YHVH mai dinainte, ca să umblăm în ele. (Eféseni 2:8-10)   Shalom  !!!

Un comentariu:

  1. Mîntuiți prin HAR? ce este Harul?ceva ce a anulat Torah? NU ! Harul este Yahshua(tit 2 v11-12)
    Care ne Învață să o rupem cu Păgînătatea
    Creștinismul este lucrarea satanei,care a înlocuit
    Fecioara (YsraEl) cu curva (biserica)

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...