Israel

Israel

miercuri, 24 octombrie 2012

Babel in Creștinism și Iudaism


Babilonul in Creștinism și Iudaism
 exemple ale celor două fețe ale aceleiași monede(Babilon)

Înainte de orice permiteți-mi să spun că acest lucru nu este o mustrare pentru devotatii  din aceste religii ci  doar o expoziție de caracteristici similare în ceea ce privește poziția lor fata de traditia Babiloniana.La o analiza superficiala, toată lumea ar putea spune că, deși ambele se definesc ca monoteiste, totusi sunt destul de diferite una de alta, există chiar și un antagonism in punctele-cheie ale credinței lor și practică.

 Babel (Babilon) in Iudaism

Tot pămîntul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte.Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o cîmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo.Şi au zis unul către altul: ,,Haidem! să facem cărămizi, şi să le ardem bine în foc.`` Şi cărămida le -a ţinut loc de piatră, iar smoala le -a ţinut loc de var.Si au mai zis: ,,Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vîrf să atingă cerul, şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pămîntului.`` (Geneza 11:1-4).

Este cunoscut pentru marea majoritate a cititorilor  din Sfânta Scriptură, tot simbolismul și semnificația pe care Babel (Babilonul), o are, în contextul vieții spirituale a Credinciosilor lui YHVH. Babel personifică tot ceea ce este contrar voinței Eternului, este mândria și aroganța omului înaintea Creatorului adevărat, relevă aroganța omului de a stabili propriile lor căi, legile lor proprii de a "ajunge în Rai", Babel dezvăluie, de asemenea amestecarea și confuzia de concepte în contrast cu puritatea și simplitatea poruncilor Eternului.

Nu numai relatarea constructiei turnului Babel , dar și dupa mai multe secole după momentul Turnului Babel, care reprezenta Babel ca un aspect negativ. Impresionantul Imperiu Babilonian a afectat în mod direct poporul  Israel. Regatul de Sud (Iuda) a suferit trei deportări care poate fi văzut în cartea lui Ieremia 52.27-30:

Împăratul Babilonului i -a lovit şi i -a omorît la Ribla în ţara Hamatului. Astfel a fost dus rob Iuda departe de ţara lui.Iată poporul pe care l -a dus Nebucadneţar în robie: în al şaptelea an: trei mii douăzeci şi trei de Iudei;în al optsprezecelea an al lui Nebucadneţar, a luat din Ierusalim opt sute treizeci şi doi de inşi; în al douăzeci şi treilea an al lui Nebucadneţar, Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat şapte sute patruzeci şi cinci de Iudei; de toţi: patru mii şase sute de inşi. (Ieremia 52:27-30)

Acesta este momentul în care influența Babiloniană începe să fie exercitată de evrei într-un mod mai intens și un element care începe să se manifeste,  în relația dintre dominator si dominat.
Influența Babiloniană asupra vieții evreilor poate fi văzuta în calendarul evreiesc tradițional și de religie iudaică, a se vedea:

"Talmudul (Yerushalmi, Rosh Hashanah 1:1) în mod corect arată că evreii au luat numele lunilor în perioada din exilul Babilonian. "(Enciclopedia evreiască)

Prima comprovativa influență în calendar.
De fapt, numele lunilor ale calendarului evreiesc traditional, sunt o adaptare a denumirilor lunilor babiloniene, care sunt dedicate zeilor Babilonieni  după cum putem vedea mai jos:

Luna lui YHVH * Zeul Babilonian *Luna Babiloniana * Luna Fariseică
1                                       Anu                  Nissanu                    Nissan
2                                         Ea                    Ayaru                       Iyar
3                                         Sin                   Simanu                     Sivan
4                                      Tamuz                  Du'uzu                    Tamuz
5                                       Abzu                      Abu                         Av
6                                      Elil                      Ululu                        Elul
7                                     Ishtar                    Tasritu                    Tishrei
8                                    Marduk              Arachsamna          Marcheshvan
9                         Lahmu si Lahamu            Kislimu                   Kislev
10                                    Utu                       Tebetu                    Tevet
11                                   Sebiti                     Sabatu                   Shevat
12                                  Adad                       Adaru                     Adar

Acest detaliu este foarte relevant, având în vedere faptul că acest calendar este pe deplin angajat în idolatrie babiloniană, ar putea exista o astfel de incoerență ? Eternul permite o astfel de referinta la poporul său,atata timp cat YHVH condamnă idolatria ? Cred ca ar fi bine sa ne gandim la asta !
Ca și cum nu ar fi fost suficient de evidente aceste influențe, un alt aspect al calendarului evreiesc actual relevă un aspect ciudat, referindu-ne la începutul anului în luna a șaptea. Să vedem ce ne spune Scriptura despre începutul anului:

YHVH a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului:,,Luna aceasta va fi pentru voi cea dintîi lună; ea va fi pentru voi cea dintîi lună a anului.  Exodul 12:1-2).

Luna în cauză, este luna care începe primăvara (HaAviv), atunci când înflorește orzul, ceea ce se întâmplă între lunile martie și aprilie, în calendarul gregorian. Deci, de unde vine idea de a sărbători Anul Nou evreiesc, în luna a șaptea a acestui calendar?

În cartea "Tablettes sumériennes de Suruppak” de R. Jestin" avem informații că, în Urul Caldeii,  un festival a fost sărbătorit de două ori pe an, în prima lună și a șaptea luna ,avind in vedere plantarea și recoltarea orzului, acest festival a fost cunoscut sub numele de "Akitu", care a fost dedicat zeului suprem "Marduk" și ar putea fi considerat ca festivalul de anul nou. Prin urmare, nu este greu de a vedea de unde a venit practica de a celebra Noul An în luna a șaptea, se pare ca tot din Babilon.

 Kabalah, mistica Babiloniana adoptata de exilați evrei

Este foarte probabil ca acest lucru este aspectul cel mai fascinant al iudaismului, capabil să atragă oameni din diferite segmente, pentru  înclinația oculta puternică care există în omenire si care face ca acestia sa se arunce cu capul înainte în concepte cabalistice, care sunt denumite ca înțelepciunea ascunsă din Tora, atunci când, de fapt, Tora însăși spune exact opusul ! Luați în considerare:

Lucrurile ascunse sînt ale lui YHVH, Mantuitorul nostru, iar lucrurile descoperite sînt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.  (Deutronom 29:29)

Porunca aceasta pe care ţi -o dau eu azi, nu este mai pesus de puterile tale, nici departe de tine.
Nu este în cer, ca să zici: ,,Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne -o aducă, pentru ca s'o auzim şi s'o împlinim?``Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ,,Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne -o aducă, pentru ca s'o auzim şi s'o împlinim?``Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s'o împlineşti.  (Deutronom 30:11-14).

În plus, ceea ce a fost secret, ceea ce a fost ascuns a fost revelat:

Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din vecinicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui,cărora YHVH a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Yashua în voi, nădejdea slavei. ( Coloseni 1:26-27)

În acest sens până în prezent, putem înțelege  avertismentele profeților pentru poporul Israel din cauza acestor influențe:

Căci Israelul şi Iuda nu sînt părăsiţi de Salvatorul lor, de YHVH al oştirilor, şi ţara Haldeilor este plină de nelegiuiri împotriva Sfîntului lui Israel.
Fugiţi din Babilon, şi fiecare să-şi scape viaţa, ca nu cumva să pieriţi în pieirea lui! Căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru YHVH ! El îi va răsplăti după faptele lui.
Babilonul era în mîna Lui YHVH un potir de aur, care îmbăta tot pămîntul; Neamurile au băut din vinul lui; deaceea au fost neamurile ca într'o nebunie. ( Ieremia 51:5-7)

 Babel (Babilon) in Creștinism

Deși Creștinismul se interpreteaza ca Biserica vie,adevarata si independenta de Israel, se contrazice atunci când, spune în mod explicit ca Babilonul este responsabil pentru corupția spirituală a creștinilor, folosind texte ca de ex. Apocalipsa 18:1-4 pentru asi susține argumentele :

După aceea, am văzut pogorîndu-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pămîntul s'a luminat de slava lui.
El a strigat cu glas tare, şi a zis: ,,A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urîte; pentrucă toate neamurile au băut din vinul mîniei curviei ei, şi împăraţii pămîntului au curvit cu ea, şi negustorii pămîntului s'au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.``
Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ,,Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!    ( Apocalipsa 18:1-4)

Creștinii Evanghelici(Protestantii), în general, spun ca Babilonul menționat în  Apocalipsa, se referă la Roma și, în consecință, Biserica Romană, astfel prin asta ca Protestanti se delimiteaza de Roma. Cu toate acestea, neaga faptul că Protestanții recunosc autoritatea Bisericii Catolice, precum și faptul ca se subordoneaza acestei Biserici , pentru asta voi enumera mai jos cateva dovezi de acest fapt care reprezinta contrariul,si care demonstreaza ca aceste Biserici Protestante sunt de fapt fiicele Bisericii Catolice :

a) Recunoașterea Duminicii ca zi de odihna a Creatorului,astfel stiind foarte bine că  Roma(Biserica Catolica) a făcut această schimbare.

b) de a boteza în numele Tatălui, al Fiului și Duhului Sfânt, pentru că această formulă nu a fost dispusă de către Yashua și nu a fost utilizata de către Emisarii-Apostolii sai. Textul folosit ca bază pentru această formulă (Matei 28:19) este recunoscut de academicieni in Studierea Scripturii,ca fiind o Completare(Acrescentare).

c) Atunci când celebreaza Paștele (Pesah)si celelalte Sarbatori, în data creștina(Catolica sau Ortodoxa), stiind că aceasta mostenire vine de la Conciliul de la Niceea (325 d. Hr.) si ca sunt sărbătorite la altă dată, decât datele stabilite in Scriptura de către Eternul Creator.

d) Prin a spune că Anul se incheie în Decembrie și începe în Ianuarie,si astfel a celebra ca Sarbatoare, când stim ca Creatorul a stabilit  începutul anului în primăvara (HaAviv) ,a se vedea  (Exodul 12)

e) În a spune că Mesia sa nascut pe 25 Decembrie, data celebrarii Craciunului din Mithraism.

Multe alte dovezi ar putea fi prezentate, dar ajung numai acestea.
După cum putem vedea, Babel(Babilonul) este prezent atât în ​​Creștinism cat și in Iudaism ,astfel este Duhul Babilonian, care de secole a corupt credința a mii de oameni, prin amestecare,confuzie și corupere.
Daca recurgem la Istorie si Scriptura,putem gasi multe astfel de exemple de Babilon in randul celor 2 religii,astfel acest articol nu a avut ambiția de a epuiza argumentele care justifică titlul postarii, dar îndemnând cititorul să examineze Scripturile, fără o teologie preconcepută, dezbrăcat de tendințele impartiale, cercetand înregistrări si scrieri istorice pentru a se apropia de adevarul faptelor reale, astfel încât Credința sa se poate dezvolta pe o baza reală și nu printr-un set de dogme în funcție de viziunea asupra lumii a unui anumit grup.   Shalom !!!

2 comentarii:

 1. de acord cu aproape totul din cele relatate mai sus. O mica parantezășbiserica indiferent cum este numită,catolica ,ortodoxă sau protestantășeste de fapt biserica ,care de fapt este Curva
  Logodnica ,mireasa ,soția Melului este YseaEl(h)
  Ysraelul lui YHWH,și nu Curva Creștină

  RăspundețiȘtergere
 2. Bine zis Anonim ...Biserica în adevăr este CURVA : Ysra-Yah (Ysrael) este MIreasa!
  este dovedit în : 19. Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare;
  20. te voi logodi cu Mine prin credincioşie şi vei cunoaşte* pe יהוה (YAUE)! osea 2:19-20.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...