Israel

Loading...

duminică, 23 septembrie 2012

Israel aproape de 8 milioane de locuitori


Israelul are aproape 8 milioane de locuitori
Datele publicate de Biroul Central de Statistică arată că în Israel în ajunul Rosh Hashanah 5773 (2012) - Anul Nou Evreiesc - populația Israelului a ajuns la aproape 8 milioane de cetateni, mai precis: 7 933 200 cetățeni, 5 978. 600 de Evrei, 1 636 600 Arabi,si aproape 318 000 de persoane clasificate ca "altele".
Există aproximativ 203 000 lucrători străini care trăiesc în prezent în Israel.
Raportul de creștere a populației globale a fost de 1,8% față de anul precedent, similar celor 8 ani anteriori.

Profetia despre Israel-Valea de Oase Uscate
Mîna lui YHWH a venit peste mine, şi m'a luat în Duhul lui YHWH, şi m'a pus în mijlocul unei văi pline de oase.
M'a făcut să trec pe lîngă ele, de jur împrejur, şi iată că erau foarte multe pe faţa văiei, şi erau uscate de tot.
El mi -a zis: ,,Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?`` Eu am răspuns: ,,YHWH, ELOHIM, tu ştii lucrul acesta!``
El mi -a zis: ,,Prooroceşte despre oasele acestea, şi spune-le: ,Oase uscate, ascultaţi cuvîntul lui YHWH !
Aşa vorbeşte YHWH ELOHIM către oasele acestea: ,Iată că voi face să intre în voi un duh, şi veţi învia!
Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi, şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sînt YHWH.``
Am proorocit cum mi se poruncise. Şi pe cînd prooroceam, s'a făcut un vuiet, şi iată că s -a făcut o mişcare, şi oasele s'au apropiat unele de altele!
M-am uitat, şi iată că le-au venit vine, carnea a crescut, şi le -a acoperit pielea pe deasupra; dar nu era încă duh în ele.
El mi -a zis: ,,Prooroceşte, şi vorbeşte duhului! Prooroceşte, fiul omului, şi zi duhului: ,Aşa vorbeşte YHWH ELOHIM: ,Duhule, vino din cele patru vînturi, suflă peste morţii aceştia, ca să învieze!`
Am proorocit, cum mi se poruncise. Şi a intrat duhul în ei, şi au înviat, şi au stătut pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr.
El mi -a zis: ,,Fiul omului, oasele acestea sînt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ,Ni s'au uscat oasele, ni s'a dus nădejdea; sîntem pierduţi!``
Deaceea, prooroceşte, şi spune-le: ,,Aşa vorbeşte YHWH ELOHIM: ,,Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, şi vă voi aduce iarăş în ţara lui Israel.
Şi veţi şti că Eu sînt YHWH, cînd vă voi deschide mormintele, şi vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu!
Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăş în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, YHWH, am vorbit şi am făcut, zice YHWH.`` (Ezechiel 37:1-14)

Profetia despre Israel-Renasterea Israelului ca Stat
Vor aduce pe toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar lui YHWH, pe cai, în cară şi pe tărgi, pe catîri şi pe dromadere, la muntele Meu cel sfînt, la Ierusalim-zice YHWH-cum îşi aduc copiii lui Israel darurile de mîncare, într'un vas curat, la Casa lui YHWH.  (Isaía 66:20)

,,Iată, îi aduc înapoi din ţara dela miazănoapte, îi adun dela marginile pămîntului: între ei este şi orbul şi şchiopul, femeia însărcinată şi cea în durerile naşterii; o mare mulţime se întoarce înapoi aici!Plîngînd vin, şi îi duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la rîuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sînt Tatăl lui Israel, şi Efraim este întîiul Meu născut. (Ier. 31:8-9)

Şi să le spui: ,,Aşa vorbeşte YHWH ELOHIM: ,Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la cari s'au dus, îi voi strînge din toate părţile, şi -i voi aduce înapoi în ţara lor. (Ezechiel 37:21)

,,Totuş numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra; şi de unde li se zicea: ,Nu sînteţi poporul Meu,` li se va zice: ,Copiii al YHWH, Celui viu!``Atunci copiii lui Iuda şi copiii lui Israel se vor strînge la un loc, îşi vor pune o singură căpetenie, şi vor ieşi din ţară; căci mare va fi ziua lui Izreel. (Oséia 1:10-11)

Căci iată că în zilele acelea şi în vremile acelea, cînd voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului, (Joel 3:1)

Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăş cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mînca roadele.Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat -o, zice YHWH ELOHIM al tău! (Amós 9:14-15)
Dar prinşii de război ai acestei oştiri a copiilor lui Israel, vor stăpîni ţara Cananiţilor pînă la Sarepta, şi prinşii de război ai Ierusalimului, cari sînt la Sefarad, vor stăpîni cetăţile de miază-zi. (Obadia 1:20)

,,În ziua aceea, zice YHWH, voi aduna pe cei şchiopi, voi strînge grămadă pe cei izgoniţi, şi pe aceia pe cari -i chinuisem.  (Mica 4:6)

,,Voi strînge pe cei întristaţi, cari sînt departe de adunarea sfîntă, pe cei ieşiţi din sînul tău, asupra cărora acum apasă ocara.
Iată, în vremea aceea, voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi; voi izbăvi pe cei şchiopi şi voi strînge pe cei ce au fost izgoniţi, şi îi voi face o pricină de laudă şi de slavă în toate ţările unde sînt de ocară acum.
În vremea aceea, vă voi aduce înapoi; în vremea aceea, vă voi strînge; căci vă voi face o pricină de slavă şi de laudă între toate popoarele pămîntului, cînd voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război supt ochii voştri, zice YHWH.`(Tefania 3:14-20)             SHALOM !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...