Israel

Israel

duminică, 26 august 2012

Biblia


Sfanta Scriptura
Pentru un Credincios, Biblia, este foarte importanta in a gasi Calea vietii,si are ca scop sa ne ajute in intarirea Credintei in Sfanta Scriptura pentru-ca ea este Cuvantul lui YHWH.

Biblia a fost data omului de YHWH  pentru al descoperi pe Mesia ,fiul lui YHWH unicul mantuitor.
Mesia i -a zis: ,,Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine. (Ioan 14:6)
Mesia este Inceputul si Sfarsitul.
Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa vecinică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)

Toată Scriptura este însuflată de YHWH şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,pentruca omul lui YHWH să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17)

Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui YHWH, căci, pentru el, sînt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentrucă trebuiesc judecate duhovniceşte.
Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuş nu poate fi judecat de nimeni. 
(1 Corinteni 2:14-15)

Căci nici o proorocie n'a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela YHWH, mînaţi de Duhul Sfînt. (2 Petru 1:21)

Căci Cuvîntul lui YHWH este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii. (Evrei 4:12)  Shalom !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...