Israel

Israel

luni, 9 iulie 2012

Duhul Sfint

Roadele Duhului Sfint
Duhul Sfânt este dat Credincioşilor ca un dar dincolo de descriere, atunci când am primit oferta de mântuire din partea lui YHVH, prin credinţa în Yahshua şi acceptarea ca jertfa a Lui pe lemn pentru păcatele noastre. Când Yahshua a părăsit Pământul pentru a reveni la dreapta Tatălui, a promis ucenicilor sai ca va trimite Duhul sau cel Sfânt care să aiba loc în vieţile noastre:
Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi -L voi trimete.(Ioan 16:7)

          Yahshua a subliniat ce inseamna puterea Duhului Sfânt 
În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Yahshua a stătut în picioare, şi a strigat: ,,Dacă însetează cineva, să vină la Mine, şi să bea.
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.``
Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să -L primească ceice vor crede în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, fiindcă Yahshua nu fusese încă proslăvit. (Ioan 7:37-39)

          Prezenţa Duhului Sfint in Adevaratii Credinciosi
Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor , care să rămînă cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu -l poate primi, pentrucă nu -L vede şi nu -L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămîne cu voi, şi va fi în voi. (Ioãn 14:16-17)

          Lucrarea Duhului de a Invata Credinciosii 
Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care -L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v'am spus Eu. (Ioan 14:26)

           Puterea Duhului de a Marturisi despre Yahshua
 Cînd va veni Mîngîietorul, pe care -L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede dela Tatăl, El va mărturisi despre Mine. (Ioan 15:26)

Pentru a ne ajuta sa facem Voia Tatălui prin prezenţa Duhului Sfânt, ne oferă, de asemenea Credinciosilor daruri Spirituale, acestea sunt enumerate în : 
Binecuvîntaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvîntaţi şi nu blestemaţi.
Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plîngeţi cu ceice plîng.
Aveţi aceleaşi simţiminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămîneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.
Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.
Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. (Romani 12:14-18)

Sînt felurite daruri, dar este acelaş Duh; sînt felurite slujbe, dar este acelaş YHVH; sînt felurite lucrări, dar este acelaş YHVH, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh; altuia credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tîlmăcirea limbilor.Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte. (1 Corínteni 12:4-11)

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, (Eféseni 4:11)

Darurile Duhului Sfint sunt o bucurie în viaţa personală a fiecărui credincios, multe dintre ele au fost date pentru a servi la lucrarea lui Yahshua, prin participarea fiecarui dintre noi de a construi corpul Comunitatii de Credinciosi. 

Darurile spirituale sunt esenţiale pentru a forma o Comunitate puternică şi, astfel, pot servi în mod eficient Oamenilor si lui Yahshua.Cel mai important lucru este că roadele Duhului sunt disponibile pentru toţi credincioşii. 

In Galateni 5:22-23 ne enumeră virtuţile incluse în roadele Duhului, calităţile fundamentale ale vieţii creştine. O persoană nu poate trăi o viaţă creştină, fără prezenta şi ajutor al Duhului Sfânt. Roadele Duhului sunt evidente in viata unui credincios matur în Yahshua.
Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Gálateni 5:22-23)

Avantajele extraordinare pe care Yahshua ne-a dat ca răspuns la chemarea Lui, El ne dă mântuire. Acest lucru vine prin credinţa în Fiul Său, care ne iartă păcatele noastre,si pentru a ne învăţa şi de a ne ghida, Yahshua ne-a trimis Duhul Sfânt, în locul Lui. Cu ajutorul Duhului Sfint prin darurile Sale, putem demonstra caracterul lui YHVH care să servească în mod eficient, aducând pe alţii la Yahshua.   Shalom Israel !!!

4 comentarii:

 1. Duhul Sfant este insusi Dumnezeu in forma Sa invizibila si omnipotenta .Nu este o persoana distincta de Tatal sau Fiul ,este Dumnezeu omniprezent ,omnipotent ,omniscient .Dumnezeu s-a personificat doar prin Yahsuah !

  RăspundețiȘtergere
 2. maleahiioan ioan WOOw ! DS este dumnezeu în formă invizibilă
  Dacă tu te referi la Ruach haQuodesh atunci EL nu este dumnezeu ,pentru-că toți dumnezei popoarelor sînt niște IDOLI...dar Yahweh a creat cerurile. Ps 96v 5. Nu DS adevăratul DS nu este dumnezeu,nu poate fi dumnezeu pentru că orice dumnezeu este un Idol,Înțelegi?
  În adevăr Yahweh este Ruach 2 cor 3 v 17.
  Yahweh este Ruach .Ioan 4 v 24.
  Deci DS este Yahweh însuși. de aceia oricine va huli pe DS.=Ruach haQoudesh, hulește pe Yahweh , se face vinovat de păcat de moarte.
  Yahweh este UNUL (1) , nu doi nu trei...UNUL.singular
  Dacă vei spune că...vezi cuvîntul Elohim este la plural
  da este adevărat este la plural ...dar nu este cuvîntul original...pentru că în original este cuvîntul ELOAH care sete singular simplu ,acesta este rădăcina cuvîntului care prin transliterație a devenit Elohim...chiar dacă nu le place la teologi ,ei știu de fapt că acesta este Adevărul,dar...dogma ,datina și mai cu seamă doctrina biserici sau a sinagogi pentru ei are mai multă greutate ca Scriptura.
  DS . Ruach a lui Yahweh , poate fi primit de om atunci cînd el omul iubește pe Yahweh și Păzește cuvîntul (torah)
  ioan 14 v 23.Deși teoria e că ai DS dacă vorbești în limbi.

  RăspundețiȘtergere
 3. "credinta in Yahshua" , "credinta in Fiul Sau"? sau credinta LUI Yahshua,(Apoc.14:12) marturia LUI Yahshua (Apoc. 12:17)?

  RăspundețiȘtergere
 4. Apoc.12:17. Şi balaurul, mîniat pe Femeie, s-a* dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care** păzesc Poruncile lui יהוה YaHWeH şi ţin Mărturia♦ lui יהושע Yașua haMaşiya.

  Apoc.14:12. Aici* este răbdarea celor sfinţi, care** păzesc Poruncile lui יהוה YaHWeH şi Credinţa lui יהושע Yașua.”

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...