Israel

Israel

sâmbătă, 28 iulie 2012

Calea Ingusta

Calea Ingusta 
Astăzi, creştinismul este cel mai bine cunoscut pentru sutele de culte şi de organizaţii . 
Din păcate, astăzi, mulţi cred că viaţa veşnică poate fi realizata fără a călca pe un singur drum care duce la ea. Mulţi au concepţia greşită că putem fi ucenici ai lui Yahweh, fără a ne nega pe noi înşine, fără a ne lua povara şi al urma pe Mesia cu adevărat. 

Cele mai multe Culte dintre Creştini mărturisesc o viziune a credinţei fara sacrificii. Mulţi caută cel mai bun drum din ambele lumi, gândindu-se că se poate sluji la doi stăpâni. În esenţă, cei mai multi aşa-zişii creştini nu aspiră la o viaţă cu adevărat spirituală.

Intraţi pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sînt ceice intră pe ea.Dar strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sînt ceice o află. (Matei 7:13-14)

Cineva I -a zis: ,,Yashua, oare puţini sînt ceice sînt pe calea mîntuirii?`` El le -a răspuns:
,,Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strîmtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. (Luca 13:23-24)

Când ne mărturisim păcatele noastre şi acceptam jertfa lui Yashua, ne angajăm vieţile noastre, în angajamentul facut faţă de YHWH şi de voia Lui, prin sângele Mântuitorului nostru Yashua. Darul Duhului,  sa ne umple cu iubire şi determinarea de a onora şi glorifica pe YHWH şi Fiul Său Yashua, prin implinirea Poruncilor si Orinduielilor lui,responsabili în lucrarea lui ca popor a lui YHWH pentru a fi demni de împărăţia lui YHWH şi dreptatea lui .

Yashua le -a mai zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sînt uşa oilor. (Ioan. 10:7).

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.Căci tot ce este în lume: pofta firii pămînteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este dela Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui YHWH, rămîne în veac. (1 Ioan 2:15-17)

Suntem binecuvântaţi atunci când ne concentrăm viaţa noastră creştină, prin Implinirea Poruncilor,astfel sinceri faţă de YHWH contribuim la fericirea, care nu ne poate fi anulată niciodata.  

Care este costul de a urma pe Yashua ?

Eşti pregătit (a) să fie urât (a), din cauza angajamentului tau facut cu Yashua ? Poate că fiecare dintre noi se aşteaptă să fie înţeles greşit ocazional, sau chiar uneori insultat , din cauza credinţei noastre în YHWH şi a Cuvântului Său. Cu toate acestea, Yashua a folosit cuvinte dure si puternice in Ioan 15.18-23, ca "urâti" sau "persecutati". El ne-a spus clar că angajamentul nostru cu YHWH ne poate aduce probleme serioase în această viaţă.

Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M'a urît înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sînteţi din lume, şi pentrucă Eu v'am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.

Aduceţi-vă aminte de vorba, pe care v-am spus -o: ,Robul nu este mai mare decît stăpînul său.` Dacă m'au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvîntul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.

Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentrucă ei nu cunosc pe Celce M'a trimes.Dacă n'aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n'ar avea păcat; dar acum n'au nicio desvinovăţire pentru păcatul lor.Cine Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. (Joan 15:18-23)

Cat ne costa credinţa şi fidelitatea fata de YHWH ? 

El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. (Luca 1:14)

Să aveţi o purtare bună în mijlocul Neamurilor, pentru-ca în ceia ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe cari le văd, să slăvească pe YHWH în ziua cercetării.Fiţi supuşi oricărei stăpîniri omeneşti, pentru YHWH: atît împăratului, ca înalt stăpînitor,cît şi dregătorilor, ca unii cari sînt trimeşi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe ceice fac bine.

Căci voia lui YHWH este, ca, făcînd ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proştiPurtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui YHWH. Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de YHWH; daţi cinste împăratului!

Slugilor, fiţi supuse stăpînilor voştri cu toată frica, nu numai celorce sînt buni şi blînzi, ci şi celor greu de mulţămit. Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de YHWH, sufere întristare, şi sufere pe nedrept.

În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, cînd aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, cînd aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui YHWH. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Yashua a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă , ca să călcaţi pe urmele Lui. (1 Petru 2:12-21)
 Poarta larga
aceste texte ajuta la identificarea a celor care intră pe poarta larga:

Intraţi pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sînt ceice intră pe ea. (Matei 7:13)

 în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. (Efeseni 2:2)

Căci YHWH cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire. (Psalmul 1:6)

 Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. - (Proverbe 14:12)

 Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecînd de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea. (Exodul 23:2)

 "ingusta este calea care duce la viaţă"
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea lui YHWH, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! (Psalmul 1:1-2)

Încrede-te în YHWH din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte -L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. ( Proverbe 3:5-6)

 nu te abate nici la dreapta nici la stînga, şi fereşte-te de rău. (Proverbe 4:27)

 Ce este de facut pentru un angajament total fata de YHWH ?

Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M'a urît înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sînteţi din lume, şi pentrucă Eu v'am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. (Ioan 15:18-19)

 Şi cînd eram la voi, v'am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceeace s'a şi întîmplat, cum bine ştiţi. (1 Tesaloniceni 3.4)

 pentrucă oricine este născut din YHWH, biruieşte lumea; şi ceeace cîştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră. (1 Ioan 5.4)

Gândiţi-vă la viaţa voastra şi la angajamentul dumneavoastră faţă de Yashua, urmati o cale largă şi fara un angajament real, sau încercaţi să urmati calea pe care YHWH a determinat-o, fără a submina voia lui YHWH prin neimplinirea Poruncilor ?

Concluzie:  Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi.Răscumpăraţi vremea, căci zilele sînt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia YHWH. (Eféseni 5:15-17)   Shalom Israel !!!

Un comentariu:

 1. Calea cea îngustă, de fapt este calea lui Yahweh
  Yerem 5 v 4-5.Torah =Legea lui Yahweh este această cale. Numai vezi că mulți spun isus e calea. cotînd ioan 14 v 6, Numai că acolo e vorba de Yașua și nu de Cale ci de o uniunie de atribute ale lui Yah-Shuah, adevăr cale, viață.
  Calea ca element singular este Torah, acest mod de viață care ,nu numai că dă viață dar duce în viața Veșnică ...E- ai dat cei dorea inima , o viață lungă pentru todeauna și pe vecie. Tocmai aici este drumul care duce în viața veșnică adică Torah. Cineva mi-a spus cum tu nu crezi că isus e calea...sigur nu ,isus nu poate fi calea pentru că el însuși nu-i pe cale.Isus e idol ,deci mort ,e ca și cum ai spune că sfîntul cutare sau cutare, care
  e un mort poate să fie Caleași mai ales calea cea îngustă. Vezi aici e treaba,C să înțelegi calea cea îngustă îți trebue
  Numele Sfinte Yahweh ,Yahshua
  Torah (legea lui Yahweh)
  Sărbătorile din Torah
  Mik-wah(botezul) în Yah-Shuah
  Altoit în maslinul cel bun Ysrael
  Credința dată Sfinților o dată pentru todeauna
  Tăierea împrejur a lui haMașiya
  Marturia lui Yahshuah
  Astea sînt doar cîteva repere ca să te poți ghida dacă cu adevărat ești pe Calea cea strîmtă.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...