Israel

Loading...

sâmbătă, 28 iulie 2012

Calea Ingusta

Calea Ingusta 
Astăzi, creştinismul este cel mai bine cunoscut pentru sutele de culte şi de organizaţii . 
Din păcate, astăzi, mulţi cred că viaţa veşnică poate fi realizata fără a călca pe un singur drum care duce la ea. Mulţi au concepţia greşită că putem fi ucenici ai lui Yahweh, fără a ne nega pe noi înşine, fără a ne lua povara şi al urma pe Mesia cu adevărat. 

Cele mai multe Culte dintre Creştini mărturisesc o viziune a credinţei fara sacrificii. Mulţi caută cel mai bun drum din ambele lumi, gândindu-se că se poate sluji la doi stăpâni. În esenţă, cei mai multi aşa-zişii creştini nu aspiră la o viaţă cu adevărat spirituală.

Intraţi pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sînt ceice intră pe ea.Dar strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sînt ceice o află. (Matei 7:13-14)

Cineva I -a zis: ,,Yashua, oare puţini sînt ceice sînt pe calea mîntuirii?`` El le -a răspuns:
,,Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strîmtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. (Luca 13:23-24)

Când ne mărturisim păcatele noastre şi acceptam jertfa lui Yashua, ne angajăm vieţile noastre, în angajamentul facut faţă de YHWH şi de voia Lui, prin sângele Mântuitorului nostru Yashua. Darul Duhului,  sa ne umple cu iubire şi determinarea de a onora şi glorifica pe YHWH şi Fiul Său Yashua, prin implinirea Poruncilor si Orinduielilor lui,responsabili în lucrarea lui ca popor a lui YHWH pentru a fi demni de împărăţia lui YHWH şi dreptatea lui .

Yashua le -a mai zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sînt uşa oilor. (Ioan. 10:7).

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.Căci tot ce este în lume: pofta firii pămînteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este dela Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui YHWH, rămîne în veac. (1 Ioan 2:15-17)

Suntem binecuvântaţi atunci când ne concentrăm viaţa noastră creştină, prin Implinirea Poruncilor,astfel sinceri faţă de YHWH contribuim la fericirea, care nu ne poate fi anulată niciodata.  

Care este costul de a urma pe Yashua ?

Eşti pregătit (a) să fie urât (a), din cauza angajamentului tau facut cu Yashua ? Poate că fiecare dintre noi se aşteaptă să fie înţeles greşit ocazional, sau chiar uneori insultat , din cauza credinţei noastre în YHWH şi a Cuvântului Său. Cu toate acestea, Yashua a folosit cuvinte dure si puternice in Ioan 15.18-23, ca "urâti" sau "persecutati". El ne-a spus clar că angajamentul nostru cu YHWH ne poate aduce probleme serioase în această viaţă.

Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M'a urît înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sînteţi din lume, şi pentrucă Eu v'am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.

Aduceţi-vă aminte de vorba, pe care v-am spus -o: ,Robul nu este mai mare decît stăpînul său.` Dacă m'au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvîntul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.

Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentrucă ei nu cunosc pe Celce M'a trimes.Dacă n'aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n'ar avea păcat; dar acum n'au nicio desvinovăţire pentru păcatul lor.Cine Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. (Joan 15:18-23)

Cat ne costa credinţa şi fidelitatea fata de YHWH ? 

El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. (Luca 1:14)

Să aveţi o purtare bună în mijlocul Neamurilor, pentru-ca în ceia ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe cari le văd, să slăvească pe YHWH în ziua cercetării.Fiţi supuşi oricărei stăpîniri omeneşti, pentru YHWH: atît împăratului, ca înalt stăpînitor,cît şi dregătorilor, ca unii cari sînt trimeşi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe ceice fac bine.

Căci voia lui YHWH este, ca, făcînd ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proştiPurtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui YHWH. Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de YHWH; daţi cinste împăratului!

Slugilor, fiţi supuse stăpînilor voştri cu toată frica, nu numai celorce sînt buni şi blînzi, ci şi celor greu de mulţămit. Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de YHWH, sufere întristare, şi sufere pe nedrept.

În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, cînd aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, cînd aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui YHWH. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Yashua a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă , ca să călcaţi pe urmele Lui. (1 Petru 2:12-21)
 Poarta larga
aceste texte ajuta la identificarea a celor care intră pe poarta larga:

Intraţi pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sînt ceice intră pe ea. (Matei 7:13)

 în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. (Efeseni 2:2)

Căci YHWH cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire. (Psalmul 1:6)

 Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. - (Proverbe 14:12)

 Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecînd de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea. (Exodul 23:2)

 "ingusta este calea care duce la viaţă"
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea lui YHWH, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! (Psalmul 1:1-2)

Încrede-te în YHWH din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte -L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. ( Proverbe 3:5-6)

 nu te abate nici la dreapta nici la stînga, şi fereşte-te de rău. (Proverbe 4:27)

 Ce este de facut pentru un angajament total fata de YHWH ?

Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M'a urît înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sînteţi din lume, şi pentrucă Eu v'am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. (Ioan 15:18-19)

 Şi cînd eram la voi, v'am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceeace s'a şi întîmplat, cum bine ştiţi. (1 Tesaloniceni 3.4)

 pentrucă oricine este născut din YHWH, biruieşte lumea; şi ceeace cîştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră. (1 Ioan 5.4)

Gândiţi-vă la viaţa voastra şi la angajamentul dumneavoastră faţă de Yashua, urmati o cale largă şi fara un angajament real, sau încercaţi să urmati calea pe care YHWH a determinat-o, fără a submina voia lui YHWH prin neimplinirea Poruncilor ?

Concluzie:  Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi.Răscumpăraţi vremea, căci zilele sînt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia YHWH. (Eféseni 5:15-17)   Shalom Israel !!!

marți, 24 iulie 2012

Evrei Etiopieni


Israelul va aduce inapoi in Israel ultimii Evrei Etiopieni pina în 2014
Biroul Guvernamental din Ierusalim a aprobat planurile de a aduce în Israel în următorii doi ani, ultimii Evrei din Etiopia.
După o pauza de cinci ani din programul de imigrare în Israel, guvernul primului ministrul Benjamin Netanyahu a dat permisiunea pentru o comunitate de cetăţeni Evrei Etiopieni, care fac parte din "triburile pierdute" ale lui Israel, sa poata trăi în Statul Israel.

Peste 120.000 de Evrei din Etiopia trăiesc deja în prezent în Israel, ca rezultat valurilor de imigraţie de-a lungul ultimelor trei decenii. Potrivit experţilor, aproximativ 2.200 de Evrei înca mai traiesc in Etiopia.
Aceste "ramasite" sunt "FALASHAS", membri ai unei comunitati, care sau convertit la creştinism sub presiunea autoritatilor de peste un secol, dar în timp au revenit la iudaism.

Unii din Israel si-au pus multe întrebari dacă "FALASHAS" sunt cu adevărat Evrei. Imigranţii Etiopieni trebuie să treacă periodic printr-un proces de convertire religioasă. Odată ce intra in interiorul ţării (Israel), multi imigranti se confruntă cu multe probleme de asimilare, din cauza diferenţelor culturale ,unii  dintre ei susţin că s-au întâlnit si  cu rasism.
Guvernul a declarat că va deschide un centru de absorbţie în septembrie, în valoare totală de 4.3 milioane dolari, pentru ca noii veniţi sa poate sa se acomodeze.
Potrivit profeţiei, acesti Evreii ar veni din sud, în ultimele zile, o revenire în ţara lor - ţara patriarhilor, Dumnezeu are în control tot ce a promis !
Nu te teme de nimic, căci Eu sînt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău dela răsărit, şi te voi strînge dela apus.Voi zice miază noaptei: ,Dă încoace!` şi miazăzilei: ,Nu opri`, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele dela marginea pămîntului:pe toţi ceice poartă Numele Meu şi pe cari i-am făcut spre slava Mea, pe cari i-am întocmit şi i-am alcătuit.``(Isaía 43:5-7)

despre aceasta Comunitate >FALASHAS< putem vedea mai multe detalii pe pagina de Enciclopedie Iudaica :http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5987-falashas          SHALOM !!!

vineri, 20 iulie 2012

Mamona

Marea Minciuna, DUMNE - ZEUL Banilor - Mamona
Iubitorii de veşti bune pentru Prosperitate..... urmati pe ISUS ..caci el va ofera o plata buna.

Putem vedea Biserici super-frumose, foarte hiper moda "Pline de oameni nepocăiţi, pline de oameni care nu se cunosc şi nici pe Mesia. 

Oamenii se simt mult mai confortabil într-o Biserică în care nu se confrunta nimeni cu tine si nici împotriva ta, în care nu se vede mizeria din viata ta, în care va da pe spate şi întotdeauna vă spun Dumne-zeu te iubeşte,în care niciodată nu se spune ca Dumne-zeu distruge. 

Într-o organizaţie in care nu este necesar de ati purta crucea, în care se lauda ca Principala Porunca este "Dragostea", unde auzi Cuvintele Pastorilor: Esti un copil adevărat al lui Dumne-zeu!, Domnul te-a ales, Esti fiul Regelui, si  te Incurajeaza prin vorbe ca acestea :Declară, Cere, Şi el ati va da totul ÎN NUMELE LUI ISUS HRISTOS REGELE, te-ai născut pentru a fi un om de succes! ( si apoi striga> Slava lui Dumne-zeu ! )  Concluzie : Pacat si Ipocrizie.

În Bisericile Catolice autodenominate ca şi Evanghelice Creştine ( inclusiv toate diviziile şi sucursalele sale ), unde au apărut personaje auto-numiţi: Pastori,Pastoare, Apostoli, Unsi, Evanghelisti şi o lungă listă de sinonime ,despre care ne spune Scriptura si anume Proroci Mincinosi,care: mint, înşeala oamenii cu oferte foarte tari, cu cuvinte frumoase, cu realizari de sine, dezvoltarea personală, care nu este altceva decat fraudă prin vânzare de experienţe extrasenzoriale Satanice, la preţuri variind de la moderat la cele mai mari, în conformitate cu ce le-a pus Satana în apariţiile lor divine.

Lăsând deoparte vestea bună a lui Mesia, prin a invata pe oameni să caute pocăinţă şi sa se lase de pacat prin a pazi Poruncile, ei folosesc pe Tatăl Slavei, Creatorul Cerului şi al Pământului, prin incitarea de a vinde Cuvantul lui YHWH in numele Prosperitatii.

Învăţături multe si cele mai frumoase discursuri,  cel mai iubit iubit Orator, cel mai Uns, cei mai prestigiosi Pastori si Pastorite, care manipuleaza emoţiile şi sentimentele chimice / fizice si spirituale ale omului, în scopul de a le corupe şi a ordona, invatandu-le ca este doar un singur DOMN-ZEU adevărat în LUMEA DE ASTĂZI : Baniiiiiiiiii.

Educaţia de bază este: Dumne-zeu te iubeşte, şi ca proba el ati va da bani, pentru a se justifica ,folosesc Pasaje Biblice ,cu cat mai multi banii dai cu atat Binecuvantarea e mai mare,si apoi cheama in fata tot felul de Personaje care fac Marturisiri, cum de la o masina Gaurita au ajuns sa aiba Avioane Proprii, de la o dubita au ajuns sa aiba zeci de Camioane, si multe alte firme prospere ...!

A avea o viaţă bună, pentru a avea prosperitate şi de oportunitatea de a crea bani, sunt sinonime cu Viata din Împărăţia lui YHWH aici pe pamant pentru aceste personaje, aceasta nu este altceva decat a trai in Minciuna si Neadevar.

 Pentru toti acestia şi multi altii este mai important să nu fie născuti din nou,De ce si-ar lăsa casa ? Ce ar face fara camioane ? de ce ar lasa viata de lux ? Uneori, acesti monstri asi acorda tot felul de Drepturi Materiale prin a impune membrilor sai de a le oferii mai mult Confort si folosesc asemenea Expresii : Unsul Domnului nu poate umbla într-o masina veche, astfel că Domnul a pus in Inima mea ca Biserica sa cumpere o Masina de Lux către unsul Domnului ! si apoi sa-si confirme minciune striga : Domnul a vorbit ! Aleluia !! GLOOOOOOOOOORIA DOMNULUI !!!!

 Evanghelia Prosperitatii nu este altceva decat o Amagire a Satanei, care foloseste Vestea buna amestecata cu minciuna, deoarece Satan într-adevăr se bazează pe această "Evanghelie", pentru a satisface dorintele carnale lumeasti prin care omul nu este nevoit să se nască din nou, si să-si doreasca să fie bogat şi fericit.

Evanghelia Prosperitatii a falsului DOMN - ZEU > Satana < nu poate nimeni să spuna ca este Darul lui Mesia, dar dupa cum vedem, oamenii iubesc banii, devenind dependenti de falsul sentiment de securitate / dragoste / spiritualitate,sprijinirea in Falsul Antichrist  care ati promite ca te iubeste, atunci când dai o masina, sau o casă, atunci când dai bunuri materiale, pentru a nu iubi pe YASHUA MASHIYAH,care le cere să lase totul pentru a avea posibilitatea de al urma pe calea vietii,a adevarului, pe drumul îngust ce duce la YHWH.

Mesia a venit nu pentru a da mesaje motivationale, Mesia nu a venit la noi sa ne dea :Case, Masini, Soţ, Soţie, Bani.......  ! 
Mesia a venit pentru a ne salva sufletul de la moarte, a venit să ne dea posibilitatea de a deveni Nascuti din nou, a venit să ne dea posibilitatea de a fi fii adevăraţi Credinciosi a lui YHWH si a intra prin Innoirea Legământului de a fi parte a Poporului sau.

Vedeţi ce dragoste ne -a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui YHWH! Şi sîntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L -a cunoscut nici pe El.Prea iubiţilor, acum sîntem copii ai lui YHWH. Şi ce vom fi, nu s'a arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea aşa cum este.

Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat. Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. Şi ştiţi că El S'a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.Oricine rămîne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L -a văzut, nici nu L -a cunoscut. (1 Ioan 3:1-6) Fie ca El să va Binecuvânteze !!!  Shalom ISRAEL!!!

miercuri, 18 iulie 2012

Nasterea din nou

Nasterea din nou
Nasterea din nou este un proces , uneori necesitand un timp indelungat. Omul in cauza poate ca nici nu este constient de transformarea care se produce in el. Prin rugaciune, studiu si meditatie cu privire la adevarurile Bibliei, omul se simte tot mai aproape de YHVH

Apoi, cand Duhul Sfant face un apel direct la inima omului, are loc predarea. Aparent este o convertire brusca; in realitate este un proces, uneori indelungat.

Nasterea din nou este o experienta spirituala care trebuie sa aibe loc in viata oricarui om care doreste mantuirea. 
Drept răspuns, Yahshua i -a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui YHVH.`` (Ioan 3, 3)

 Nasterea din nou nu este realizata de om, prin propriile sale eforturi, ci o realizeaza Duhul lui YHVH.
Yahshua i -a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui YHVH.  (Ioan 3,5)
              
   Nasterea din nou este, un proces dureros, implicand multe lupte sufletesti, multe framantari si multa suferinta. 
Copilaşii mei, pentru cari iarăş simt durerile naşterii, pînă ce va lua Yahshua chip în voi! (Gal. 4, 19)

Nasterea din nou nu este reincarnare intr-o existenta viitoare, ci transformarea vietii prezente. 
cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare;
şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre,
şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui YHVH, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. (Efeseni 4,22-24)

 Nasterea din nou este o Renastere Spirituala care aduce pe lume o fiinta cu totul noua din punct de vedere spiritual 
Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucît v'aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui,
şi v'aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l -a făcut. (Coloseni 3,9-10)
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui YHVH: cea bună, plăcută şi desăvîrşită. ( Romani 12,2)

   Necesitatea Nasterii din nou
 Prin nasterea fizica, venim in lume cu o natura pacatoasa, cu inclinatii care ne duc spre pacat.
Iată că sînt născut în nelegiuire, şi în păcat m'a zămislit mama mea. ( Psalm 51, 5)
Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui YHVH. ( Romani 3, 23)
Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. ( Ioan 8, 44)

   Natura pacatoasa nu poate mosteni Imparatia lui YHVH 
Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sîngele să moştenească Împărăţia lui YHVH; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea. (1 Corinteni 15, 50)
Atunci am zis: ,,Vai de mine! Sînt pierdut, căci sînt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, YHVH al oştirilor!`` (Isaia 6,5)

Pentru a locui cu YHVH in vesnicie, avem nevoie de o natura noua, neprihanita
 Binecuvîntat să fie YHVH, Tatăl lui Yahshua, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Yahshua din morţi, la o nădejde vie,
şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi. (1 Petru 1, 3-4)

  Nasterea din nou necesita eforturi persoanale
              Este imposibil sa scapam, prin noi insine, de prapastia pacatului in care ne-am afundat. Inimile noastre sunt rele si nu le putem schimba. Cum ar putea sa iasa dintr-o fiinta necurata un om curat? Nu poate sa iasa niciunul, caci umblarea dupa lucrurile firii pamantesti este vrajmasie impotriva lui YHVH, caci ea nu se supune Poruncilor lui YHVH si nici nu poate sa se supuna. 

Educatia, cultura, exercitarea vointei, eforturile omenesti, toate acestea isi au sfera lor de actiune, dar aici sunt fara putere. Ele pot produce o corecta comportare exterioara, dar nu pot schimba inima; ele nu pot curati izvoarele vietii. Trebuie sa existe o putere care sa lucreze dinlauntru, o viata noua de sus, mai inainte ca oamenii sa poata fi schimbati de la pacat la sfintenie. Aceasta putere este Yahshua.”   

 Nasterea din nou este produsa de Duhul Sfint
 Yahshua i -a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui YHVH.
Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.
Nu te mira că ţi-am zis: ,,Trebuie să vă naşteţi din nou.
Vîntul suflă încotro vrea, şi -i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.`` ( Ioan 3, 5.8)

              “Cand Duhul lui YHVH ia inima in stapanire El transforma viata. Gandurile pacatoase sunt inlaturate, faptele rele sunt parasite, iubirea, umilinta si pacea iau locul maniei, invidiei si certurilor. Bucuria vine in locul intristarii, iar fata oglindeste lumina cereasca. Nimeni nu vede mana care ridica poverile, nimeni nu vede lumina care se coboara de sus; binecuvantarea vine atunci cand sufletul se preda prin credinta lui YHVH. Apoi, acea putere pe care niciun ochi omenesc nu o poate vedea, creaza o faptura noua dupa chipul lui YHVH.”   Shalom !!!

sâmbătă, 14 iulie 2012

Pocainta şi iertarea păcatelor

 Pocainta şi iertarea păcatelor         
              Pocainta şi iertarea păcatelor: este forma care ne împaca cu YHWH şi ne scapa complet de pedeapsa cu moartea castigata prin păcat. Acest lucru poate fi realizat doar numai prin acceptarea lui Yashua ca Mântuitor.
              Pocainta, duce inevitabil la o cale de sfinţire.
              Pocainta este o adanca parere de rau pentru pacatele savarsite si o continua ferire de a le mai face. Este o schimbare radicala de atitudine fata de pacat si fata de YHWH.Regretul este sincer si nu este cauzat de frica pedepsei.     Pocainta se bazează pe recunoaşterea faptului că esti păcătos , şi care implică o schimbare a minţii şi a caracterului.

El zicea: "Pocaiti-va, caci Imparatia cerurilor este aproape." 
Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.
Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: ,Avem ca tată pe Avraam!` Căci vă spun că YHWH din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.
Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom, care nu face roadă bună, va fi tăiat şi aruncat în foc. (Matei 3:2,8-10)
De atunci incolo, Yashua a inceput sa propovaduiasca si sa zica: "Pocaiti-va, caci Imparatia cerurilor este aproape." (Mat.4:17)

Glasul celui ce strigă în pustie: ,,Pregătiţi calea lui Yashua, neteziţi -I cărările,``a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. El zicea: "S-a implinit vremea, si Imparatia lui YHWH este aproape. Pocaiti-va si credeti in Evanghelie."(Marc.1:3,4,15)
Eu va spun: nu; ci, daca nu va pocaiti, toti veti pieri la fel
Eu va spun: nu; ci, daca nu va pocaiti, toti veti pieri la fel." (Luc.13:3,5)

"Pocaiti-va", le-a zis Petru, "si fiecare din voi sa fie botezat in Numele lui Yashua, spre iertarea pacatelor voastre; apoi veti primi darul Sfantului Duh. (Fapt.2:38)
Pocaiti-va, dar, si intoarceti-va la YHWH, pentru ca sa vi se stearga pacatele, ca sa vina de la YHWH vremurile de inviorare (Fapt.3:19)
Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui YHWH te îndeamnă la pocăinţă? (Romani 2:4)

 Etapele Pocaintei

             Cu Mintea prin recunoasterea  pacatului 
 Cînd a văzut Simon Petru lucrul acesta, s'a aruncat la genunchii lui Yashua, şi I -a zis: ,,Yashua, pleacă dela mine, căci sînt un om păcătos.`` (Luca 5,8)
            Cu Inima prin a regreta pacatul
După ce m'am întors, m'am căit; şi după ce mi-am recunoscut greşelele, mă bat pe pulpă; sînt ruşinat şi roş de ruşine, căci port ocara tinereţei mele.` - (Ieremia 31, 19)
            Cu Gura prin Marturisirea pacatului 
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1,9)              
           Cu fiinta Intreaga( trup, minte, inima )prin a parasi pacatul 
 ,,Nimeni, Yashua``, I -a răspuns ea. Şi Yashua i -a zis: ,,Nici Eu nu te osîndesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.`` (Ioan 8, 11)            
           Cu Fiinta Intreaga prin Consacrare
Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui YHWH, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfîntă, plăcută lui YHWH: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. (Romani 12,1)

Concluzie:Zideste in mine o inima curata, YHWH Elohim, si pune in mine un duh nou si statornic!(Psalmul 51, 10)   Shalom !!!

miercuri, 11 iulie 2012

Reactia Eternului fata de Ilie


Reactia Eternului fata de Ilie
Profetul Ilie intr-un timp a ajuns trist,totul în jurul lui sa rupt,poporul sau, familia sa au abandonat calea Creatorului,si cel mai mare rău a fost persecutaţia de moarte din partea celor care încă se pretindeau ca urmaşi ai Scripturilor.
Pamantul unde a sa născut şi a crescut, nu mai era acelaşi,el aproape ca nu a putut recunoaşte nimic, poate chiar si pe cei pe care ia iubit,  care ai răspundeau cu mânie, şi care au căutat să profite de viaţa lui.

Ai putea spune că lumea din jurul lui Ilie sa prăbuşit. El sa simţit total dezorientat, deprimat şi fără speranţă si atunci el ajunge la punctul de a spune la Creatorului :
El s'a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a şezut subt un ienuper, şi dorea să moară, zicînd: ,,Destul! Acum, YHWH, ia-mi sufletul, căci nu sînt mai bun decît părinţii mei.`` (1 Regi 19:4).

Imaginati-va frustrarea pe care Ilie a trăit-o, durerea, dezamagirea, şi dorinţa lui de a nu face nimic, ci să aştepte sa-i vina moartea,acesta a fost scenariul în care Ilie a fost in adâncurile cele mai profunde.
In acest caz, era de aşteptat ca YHWH va trimite ostile cereşti, pentru a salva robul său iubit, şi să faca judecata pentru vrăjmaşii lui cu foc din cer.,Dar nu. În primul rând, El spune: Îngerul lui YHWH a venit a doua oară, l -a atins, şi a zis: ,,Scoală-te şi mănîncă, fiindcă drumul pe care -l ai de făcut este prea lung pentru tine.`` ( 1 Regi 19:7)Ilie este trimis la un drum lung de 40 de zile şi 40 nopţi.

Iar atunci când se consideră că YHWH va recompensa efortul lui Ilie, în cele din urmă, cu manifestări puternice supranaturale, Scripturile ne spun:
YHWH i -a zis: ,,Ieşi, şi stai pe munte înaintea lui YHWH !`` Şi iată că YHWH a trecut pe lîngă peşteră. Şi înaintea lui YHWH a trecut un vînt tare şi puternic, care despica munţii şi sfărîma stîncile. YHWH nu era în vîntul acela. Şi după vînt, a venit un cutremur de pămînt. YHWH nu era în cutremurul de pămînt.
Şi după cutremurul de pămînt, a venit un foc: YHWH nu era în focul acela. Şi după foc, a venit un susur blînd şi supţire.
Cînd l -a auzit Ilie, şi -a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stătut la gura peşterii. ( 1 Regi 19:11-13)

Este o lecţie mare despre Reactia Eternului ,care poate fi împărţită în două părţi.

Prima lectie ne învaţă că YHWH trimite un ajutor, dar chiar şi aşa, trebuie să ne străduim în umblarea noastră,Ilie a fost ajutat de către Eternul Creator, dar a trebuit să meargă 40 de zile şi 40 nopţi, şi foarte sigur ca nu a fost uşor.
A doua lectie este că, credem ca YHWHl va face semne şi minuni, ca să demonstreze că este de partea noastră prin asteptare de a face minuni mari şi copleşitoare, dar el face minuni prin lucrari mici cum ar fi briza usoara, care arată că el este de partea noastră.      Shalom !!!

luni, 9 iulie 2012

Duhul Sfint

Roadele Duhului Sfint
Duhul Sfânt este dat Credincioşilor ca un dar dincolo de descriere, atunci când am primit oferta de mântuire din partea lui YHVH, prin credinţa în Yahshua şi acceptarea ca jertfa a Lui pe lemn pentru păcatele noastre. Când Yahshua a părăsit Pământul pentru a reveni la dreapta Tatălui, a promis ucenicilor sai ca va trimite Duhul sau cel Sfânt care să aiba loc în vieţile noastre:
Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi -L voi trimete.(Ioan 16:7)

          Yahshua a subliniat ce inseamna puterea Duhului Sfânt 
În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Yahshua a stătut în picioare, şi a strigat: ,,Dacă însetează cineva, să vină la Mine, şi să bea.
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.``
Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să -L primească ceice vor crede în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, fiindcă Yahshua nu fusese încă proslăvit. (Ioan 7:37-39)

          Prezenţa Duhului Sfint in Adevaratii Credinciosi
Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor , care să rămînă cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu -l poate primi, pentrucă nu -L vede şi nu -L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămîne cu voi, şi va fi în voi. (Ioãn 14:16-17)

          Lucrarea Duhului de a Invata Credinciosii 
Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care -L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v'am spus Eu. (Ioan 14:26)

           Puterea Duhului de a Marturisi despre Yahshua
 Cînd va veni Mîngîietorul, pe care -L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede dela Tatăl, El va mărturisi despre Mine. (Ioan 15:26)

Pentru a ne ajuta sa facem Voia Tatălui prin prezenţa Duhului Sfânt, ne oferă, de asemenea Credinciosilor daruri Spirituale, acestea sunt enumerate în : 
Binecuvîntaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvîntaţi şi nu blestemaţi.
Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plîngeţi cu ceice plîng.
Aveţi aceleaşi simţiminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămîneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.
Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.
Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. (Romani 12:14-18)

Sînt felurite daruri, dar este acelaş Duh; sînt felurite slujbe, dar este acelaş YHVH; sînt felurite lucrări, dar este acelaş YHVH, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh; altuia credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tîlmăcirea limbilor.Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte. (1 Corínteni 12:4-11)

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, (Eféseni 4:11)

Darurile Duhului Sfint sunt o bucurie în viaţa personală a fiecărui credincios, multe dintre ele au fost date pentru a servi la lucrarea lui Yahshua, prin participarea fiecarui dintre noi de a construi corpul Comunitatii de Credinciosi. 

Darurile spirituale sunt esenţiale pentru a forma o Comunitate puternică şi, astfel, pot servi în mod eficient Oamenilor si lui Yahshua.Cel mai important lucru este că roadele Duhului sunt disponibile pentru toţi credincioşii. 

In Galateni 5:22-23 ne enumeră virtuţile incluse în roadele Duhului, calităţile fundamentale ale vieţii creştine. O persoană nu poate trăi o viaţă creştină, fără prezenta şi ajutor al Duhului Sfânt. Roadele Duhului sunt evidente in viata unui credincios matur în Yahshua.
Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Gálateni 5:22-23)

Avantajele extraordinare pe care Yahshua ne-a dat ca răspuns la chemarea Lui, El ne dă mântuire. Acest lucru vine prin credinţa în Fiul Său, care ne iartă păcatele noastre,si pentru a ne învăţa şi de a ne ghida, Yahshua ne-a trimis Duhul Sfânt, în locul Lui. Cu ajutorul Duhului Sfint prin darurile Sale, putem demonstra caracterul lui YHVH care să servească în mod eficient, aducând pe alţii la Yahshua.   Shalom Israel !!!

vineri, 6 iulie 2012

Sabatul instituit de YHWH

Baza instituiri Shabatului
În ziua a şaptea YHWH Şi -a sfîrşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S'a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
YHWH a binecuvîntat ziua a şaptea şi a sfinţit -o, pentrucă în ziua aceasta S'a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse. (Gêneza 2:2-3)

Căci în şase zile a făcut YHWH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S'a odihnit: de aceea a binecuvîntat YHWH ziua de odihnă şi a sfinţit -o. (Êxod 20:11)

A saptea zi Shabatul
Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată lui YHWH, Elohim al tau: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.(Êxod 20:9-11)

Shabatul a fost facut pentru om 
Apoi le -a zis: ,,Shabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Shabbat; (Marcu 2:27)

YHWH a Binecuvantat si Sfintit Shabatul
YHWH a binecuvîntat ziua a şaptea şi a sfinţit -o, pentrucă în ziua aceasta S'a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse. (Gêneza 2:3)

Căci în şase zile a făcut YHWH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S'a odihnit: de aceea a binecuvîntat YHWH ziua de odihnă şi a sfinţit -o. (Êxod 20:11)

Shabatul este parte din cele 10 Porunci
 Adu-ti aminte de ziua de odihna, ca s-o sfintesti.
Căci în şase zile a făcut YHWH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S'a odihnit: de aceea a binecuvîntat YHWH ziua de odihnă şi a sfinţit -o. (Êxod 20:8,11)

YHWH cere respectarea si Sfintirea Shabatului
Fiecare din voi să cinstească pe mamă-sa şi pe tatăl său, şi să păzească Shabatele Mele. Eu sînt YHWH,Elohim al vostru. (Levític 19:3)

Să păziţi Shabatele Mele, şi să cinstiţi locaşul Meu cel sfînt. Eu sînt YHWH. (Levític 19:30)
Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s'o sfinţeşti. (Êxod 20:8)

Aducerea aminte de Bunatatea lui YHWH 
Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi YHWH,Elohim al tău, te -a scos din ea cu mînă tare şi cu braţ întins: de aceea ţi -a poruncit YHWH,Elohim al tău, să ţii ziua de odihnă. (Deuteronôm 5:15)

Timp de şase zile, să-ţi faci lucrarea. Dar în ziua a şaptea să te odihneşti, pentru ca boul şi măgarul tău să aibă odihnă, pentruca fiul roabei tale şi străinul să aibă răgaz şi să răsufle(Êxod 23:12)

YHWH face cunoscut Shabatul
Le-ai făcut cunoscut Shabatul Tău cel sfînt, şi le-ai dat prin robul Tău Moise, porunci, învăţături şi o lege. (Neemia 9:14)

Shabatul este Semnul vesnic intre YHWH, Israel si urmasii lui
,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Să nu care cumva să nu ţineţi shabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sînt YHWH, care vă sfinţesc. (Êxod 31:13)

Copiii lui Israel să păzească Shabatul, prăznuindu -l, ei şi urmaşii lor, ca un legămînt necurmat. (Êxod 31:15-16)

Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn vecinic; căci în şase zile a făcut YHWH cerurile şi pămîntul, iar în ziua a şaptea S'a odihnit şi a răsuflat.`` (Êxod 31:17)

Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
Căci adevărat vă spun, cîtă vreme nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile. (Matei 5:17-18)

Sabatul zi de odihna pentru Poporul lui YHWH
Căci într'un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: ,,YHWH S'a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.`` (Evrei 4:4)

Rămîne dar o odihnă ca cea de Shabbat pentru poporul lui YHWH. (Evrei 4:9)

Yashua este Stapan al Shabatului
aşa că Fiul omului este YHWH chiar şi al Shabatului.`` (Marcu 2:28)

In Shabbat Yashua invata din Cuvantul lui Yahveh
S'a pogorît în Capernaum, cetate din Galilea, şi acolo învăţa pe oameni în ziua Shabatului. (Luca 4:31)

În altă zi de Shabbat, s'a întîmplat că Yashua a intrat în sinagogă, şi învăţa pe norod. Acolo era un om, care avea mîna dreaptă uscată. (Luca 6:6)

Toti slujitori YHWH si animalele au dreptul la odihna in Shabbat
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată lui YHWH,Elohim al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. (Êxod 20:10)

Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi YHWH,Elohim al tău, te -a scos din ea cu mînă tare şi cu braţ întins: de aceea ţi -a poruncit YHWH,Elohim al tău, să ţii ziua de odihnă. 
(Deuteronôm 5:15)

In Shabbat nu este permis sa se munceasca
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată YHWH,Elohim al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. (Êxod 20:10)

Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Shabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfîntă. Să nu faceţi nici o lucrare în timpul ei: este Shabatul lui YHWH, în toate locuinţele voastre. (Levític 23:3)

In Shabat nu se face nici un tip de Comert
să nu cumpărăm nimic, în ziua Sabatului, şi în zilele de sărbătoare, dela popoarele ţării cari ar aduce de vînzare în ziua Shabatului mărfuri sau altceva de cumpărat, şi să lăsăm nelucrat pămîntul în anul al şaptelea şi să nu cerem plata nici unei datorii. (Neemia 10:31)

Pe vremea aceasta am văzut în Iuda nişte oameni călcînd la teasc în ziua Shabatului, aducînd snopi, încărcînd măgarii cu vin, struguri şi smochine, şi cu tot felul de lucruri, şi aducîndu-le la Ierusalim în ziua Shabatului. Şi i-am mustrat chiar în ziua cînd îşi vindeau mărfurileMai erau şi nişte Tirieni, aşezaţi în Ierusalim, cari aduceau peşte şi tot felul de mărfuri, şi le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Shabatului şi în Ierusalim. Am mustrat pe mai marii lui Iuda, şi le-am zis: ,,Ce însemnează această faptă rea pe care o faceţi, pîngărind ziua Shabatului? (Neemia 13:15-17)

In Shabbat nu se impun Greutati
Apoi am poruncit să se închidă porţile Ierusalimului înainte de Sabat, de îndată ce le va ajunge umbra, şi să nu se deschidă decît după Shabbat. Şi am pus cîţiva din slujitorii mei la porţi, să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua Shabatului. (Neemia 13:19)

,,Aşa vorbeşte YHWH: ,Luaţi seama, în sufletele voastre, să nu purtaţi nici o povară în ziua Shabatului, şi să n'o aduceţi înlăuntru pe porţile Ierusalimului. (Jeremia 17:21)

In Shabbat se Proslaveste numele lui Yahveh
Poporul ţării se va închina şi el înaintea lui YHWH la intrarea acestei porţi, în zilele de Shabbat şi la lunile noi. (Ezechiel 46:3)

În ziua Shabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lîngă un rîu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos, şi am vorbit femeilor, cari erau adunate laolaltă. (Fapt.Ap. 16:13)

Citirea Scripturii in Shabbat
Căci locuitorii din Ierusalim şi mai marii lor n'au cunoscut pe Yashua; şi prin faptul că L-au osîndit, au împlinit cuvintele proorocilor, cari se citesc în fiecare Shabbat. (Fapt.Ap. 13:27)

Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni, cari -l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Shabbat.`` (Fapt.Ap. 15:21)

Propovaduirea Cuvantului in Shabbat
Din Perga şi-au urmat drumul înainte, şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Shabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos. După citirea Legii şi a Proorocilor, fruntaşii sinagogii au trimes să le zică: ,,Fraţilor, dacă aveţi un cuvînt de îndemn pentru norod, vorbiţi``.În Shabatul viitor, aproape toată cetatea s'a adunat ca să audă Cuvîntul lui Yahveh.  (Fapt.Ap. 13:14,15,44)

Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Shabbat, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci (Fapt.Ap. 18:4)

In Shabbat este ingaduit de a face bine
Cu cît mai de preţ este deci un om decît o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Shabbat.`` (Matei 12:12)

Dar ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că aud! (Matei 13:16)

Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam, şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie deslegată de legătura aceasta în ziua Shabatului?`` (Luca 13:16)

In Shabbat necesitatile fizice umane si pentru animale sunt permise
În vremea aceea, Yashua trecea prin lanurile de grîu, într'o zi de Shabbat. Ucenicii Lui, cari erau flămînzi, au început să smulgă spice de grîu şi să le mănînce. (Matei 12:1)

,,Făţarnicilor``, i -a răspuns Yashua; ,,oare în ziua Shabatului nu-şi desleagă fiecare din voi boul sau măgarul dela iesle, şi -l duce de -l adapă? (Luca 13:15)

Într'o zi de Shabbat,Yashua a intrat în casa unuia din fruntaşii Fariseilor, ca să prînzească. Fariseii Îl pîndeau de aproape. (Luca 14:1)

Shabatul este numit Shabatul lui YHWH
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată YHWH, Elohim al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. (Êxod 20:10)

Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Shabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfîntă. Să nu faceţi nici o lucrare în timpul ei: este Shabatul lui YHWH, în toate locuinţele voastre. (Levític 23:3)

Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a lui YHWH, Elohim al tau: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. (Deuteronôm 5:14)

Shabatul este numit un Shabbat de odihna Sfanta
Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Shabatul, ziua de odihnă, închinată lui YHWH. Cine va face vreo lucrare în ziua Shabatului, va fi pedepsit cu moartea. (Êxod 31:15)

Şi Moise le -a zis: ,,YHWH a poruncit aşa. Mîne este ziua de odihnă, Shabatul închinat lui YHWH; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert, şi păstraţi pînă a doua zi dimineaţa tot ce va rămînea!`` (Êxod 16:23)

Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Shabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfîntă; dacă Shabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe YHWH, slăvindu -L, şi dacă -l vei cinsti, neurmînd căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededîndu-te la flecării, (Isaía 58:13)

Alesii lui YHWH Sarbatoresc si se bucura in Shabbat
Am poruncit şi Leviţilor să se curăţească, şi să vină să păzească porţile, ca să sfinţească ziua Shabatului. (Neemia 13:22)

Aceasta este ziua, pe care a făcut -o YHWH: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! (Psalmi 118:24)

Alesii lui YHWH sunt martori ai acelora care calca Shabatul
Pe vremea aceasta am văzut în Iuda nişte oameni călcînd la teasc în ziua Shabatului, aducînd snopi, încărcînd măgarii cu vin, struguri şi smochine, şi cu tot felul de lucruri, şi aducîndu-le la Ierusalim în ziua Shabatului. Şi i-am mustrat chiar în ziua cînd îşi vindeau mărfurile. Mai erau şi nişte Tirieni, aşezaţi în Ierusalim, cari aduceau peşte şi tot felul de mărfuri, şi le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Shabatului şi în Ierusalim.

Am mustrat pe mai marii lui Iuda, şi le-am zis: ,,Ce însemnează această faptă rea pe care o faceţi, pîngărind ziua ShabatuluiOare n'au lucrat aşa părinţii voştri, şi nu din pricina aceasta a trimes YHWH al nostru toate aceste nenorociri peste noi şi peste cetatea aceasta? Şi voi aduceţi din nou mînia Lui împotriva lui Israel, pîngărind Shabatul!`` (Neemia 13:15-18)

Şi aşa negustorii şi vînzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea odată şi de două ori afară din Ierusalim.I-am mustrat, şi le-am zis: ,,Pentruce staţi noaptea înaintea zidului? Dacă veţi mai face încă odată lucrul acesta, voi pune mîna pe voi.`` Din clipa aceea, n'au mai venit în timpul Shabatului. (Neemia 13:20-21)

Dar dacă nu veţi asculta cînd vă poruncesc să sfinţiţi ziua Shabatului, să nu duceţi nici o povară, şi n'o aduceţi înlăuntru pe porţile Ierusalimului, în ziua Shabatului, atunci voi aprinde un foc la porţile cetăţii, care va arde casele cele mari ale Ierusalimului şi nu se va stinge.`` (Jeremia 17:27)

Suntem Binecuvantati pentru Onorarea si Respectarea Shabatului
Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Shabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfîntă; dacă Shabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe YHWH, slăvindu -L, şi dacă -l vei cinsti, neurmînd căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededîndu-te la flecării,
atunci te vei putea desfăta în YHWH, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura lui YHWH a vorbit.`` (Isaía 58:13-14)

Ferice de omul care face lucrul acesta, şi de fiul omului care rămîne statornic în el, păzind Sabatul, ca să nu -l pîngărească, şi stăpînindu-şi mîna, ca să nu facă nici un rău! le voi da în Casa Mea şi înlăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune de cît fii şi fiice; le voi da un nume vecinic, care nu se va stinge.

Şi pe străinii, care se vor lipi de YHWH ca să -I slujească, şi să iubească Numele lui YHWH, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Shabatul, ca să nu -l pîngărească, şi vor stărui în legămîntul Meu,îi voi aduce la muntele Meu cel sfînt, şi -i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune. (Isaía 56:2)

Paganii si Nelegiutii Profaneaza Shabatul
Dar casa lui Israel s'a răzvrătit împotriva Mea în pustie. N'au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile Mele, pe cari trebuie să le împlinească omul, ca să trăiască prin ele, şi Mi-au pîngărit peste măsură de mult Shabatele Mele. Atunci am avut de gînd să-Mi vărs mînia peste ei în pustie, ca să -i nimicesc. şi aceasta pentrucă au lepădat poruncile Mele şi n'au urmat legile Mele, şi pentrucă au pîngărit Shabatele Mele, căci inima nu li s'a depărtat dela idolii lor. (Ezechiel 20:13,16)

Am mustrat pe mai marii lui Iuda, şi le-am zis: ,,Ce însemnează această faptă rea pe care o faceţi, pîngărind ziua Sabatului? (Neemia 13:17)

Tu Îmi nesocoteşti locaşurile Mele cele sfinte, Îmi spurci Shabatele. (Ezechiel 22:8)
Voi, cari ziceţi: ,,Cînd va trece luna nouă, ca să vindem grîul, şi Shabatul ca să deschidem grînarele, să micşorăm efa şi să mărim siclul, şi să strîmbăm cumpăna ca să înşelăm? (Amós 8:5)

Preoţii lui calcă Legea Mea şi Imi pîngăresc lucrurile Mele sfînte, nu fac nici o deosebire între ce este sfînt şi ce nu este sfînt, nici nu învaţă pe oameni să facă deosebire între ce este necurat şi ce este curat, îşi întorc ochii dela Shabatele Mele, şi sînt pîngărit în mijlocul lor. (Ezechiel 22:26)

Cei care calca Shabatul nerespectand Poruncile sunt numiti Blestemati
Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Shabatul, ziua de odihnă, închinată lui Yahweh. Cine va face vreo lucrare în ziua Shabatului, va fi pedepsit cu moartea(Êxod 31:15)

Şi chiar dacă m'ar asculta, cînd Îl chem, tot n'aş putea crede că mi'a ascultat glasul; (Jóv 9:16)
Daca cineva isi intoarce urechea ca sa n-asculte Legea, chiar si rugaciunea lui este o scarba. -(Prov.28:9)

Tu mustri pe cei ingamfati, pe blestematii acestia care se ratacesc de la poruncile Tale.(Ps.119:21)

Exemple de Profanare a Shabatului
În ziua a şaptea, unii din popor au ieşit să strîngă mană, şi n'au găsit.(Êxod 16:27)

Cînd erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strîngînd lemne în ziua Shabatului. (Númeri 15:32)

Mai erau şi nişte Tirieni, aşezaţi în Ierusalim, cari aduceau peşte şi tot felul de mărfuri, şi le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Shabatului şi în Ierusalim. (Neemia 13:16)

,,Aşa vorbeşte YHWH: ,Luaţi seama, în sufletele voastre, să nu purtaţi nici o povară în ziua Shabatului, şi să n'o aduceţi înlăuntru pe porţile Ierusalimului.Să nu scoateţi din casele voastre nici o povară în ziua Shabatului, şi să nu faceţi nici o lucrare, ci sfinţiţi ziua Shabatului, cum am poruncit părinţilor voştri.``Dar ei n'au ascultat şi n'au luat aminte: ci şi-au înţepenit gîtul, ca să n'asculte şi să nu ia învăţătură. (Jeremia 17:21-23)

Moise si Shabatul
Cînd erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strîngînd lemne în ziua ShabatuluiCei ce -l găsiseră strîngînd lemne, l-au adus la Moise, la Aaron şi la toată adunareaL-au aruncat în temniţă, căci nu se spusese ce trebuiau să -i facă. (Númeri 15:32-34)

Neemia si Shabatul
Pe vremea aceasta am văzut în Iuda nişte oameni călcînd la teasc în ziua Shabatului, aducînd snopi, încărcînd măgarii cu vin, struguri şi smochine, şi cu tot felul de lucruri, şi aducîndu-le la Ierusalim în ziua Shabatului. Şi i-am mustrat chiar în ziua cînd îşi vindeau mărfurile. I-am mustrat, şi le-am zis: ,,Pentruce staţi noaptea înaintea zidului? Dacă veţi mai face încă odată lucrul acesta, voi pune mîna pe voi.`` Din clipa aceea, n'au mai venit în timpul Shabatului.(Neemia 13:15,21)

Yashua respecta Shabatul
A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Shabatului, a intrat în sinagogă. S'a sculat să citească, (Luca 4:16)

Femeile care umblau cu Yashua si ziua Shabatului
Femeile, cari veniseră cu Yashua din Galilea, au însoţit pe Iosif; au văzut mormîntul şi felul cum a fost pus trupul lui Yashua în el, s'au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Shabatului, s'au odihnit, după Lege. (Luca 23:55-56)

Pavel si Shabatul
Din Perga şi-au urmat drumul înainte, şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Shabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos. (Fapt.Ap. 13:14)

Apostolii si Shabatul
În ziua Shabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lîngă un rîu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos, şi am vorbit femeilor, cari erau adunate laolaltă. (Fapt.Ap. 16:13)

Ioan si Shabatul
În ziua lui YHWH eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trîmbiţe. (Apocalipsa 1:10)      Shalom Israel !!!

luni, 2 iulie 2012

Satan, D-Zeul veacului acestuia

Ingerii cazuti in slujba lui satan


D-Zeul veacului acestuia
3Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării,
4a căror minte necredincioasă a orbit-o D-Zeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Yashua, care este chipul lui YHWH. (2 Corinteni 4:3,4)

   Sarpele
3Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, YHWH a zis: "Să nu mâncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi."
4Atunci şarpele a zis femeii: "Hotărât, că nu veţi muri:
5dar YHWH ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca YHWH, cunoscând binele şi răul".
14YHWH,Elohim a zis şarpelui: "Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece, şi să mănânci ţărână.
15Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul." (Geneza 3:3-5,14,15)

    Satana
6 Fiii lui YHWH au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea lui YHWH. Şi a venit si Satana in mijlocul lor.
7YHWH a zis Satanei: "De unde vii?" Şi Satana a răspuns lui YHWH: "De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el." (Iov 1:6,7)


   Heruvim Ocrotitor
13Stăteai în Eden, grădina lui YHWH, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. 
14Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui YHWH, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. 
15Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. 
16Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie, şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui YHWH, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.(Ezechiel 28:13-16)

33Dar Yashua S-a întors şi S-a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru, şi i-a zis: "Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândeşti la lucrurile lui YHWH, ci la lucrurile oamenilor." (Marcu 8:33)
31YHWH a zis: "Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.(Luca 22:31)
5Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:5)
14Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.
15Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor. (2 Corinteni 11:14,15)
9Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,(2 Tesaloniceni 2:9)
  Diavolul
8Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor, şi I-a zis: 
9"Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie."(Matei 4:8,9)
5 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă, toate împărăţiile pământului,
6şi I-a zis: "Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată, şi o dau oricui voiesc.
7Dacă dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta." (Luca 4:5-7)
8Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.
9Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. (1 Petru 5:8,9)
  Dracii
21Nu puteţi bea paharul lui Yashua şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Yashua şi la masa dracilor. (1 Corinteni 10:21)

   Belial
15Ce înţelegere poate fi între Yashua şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?
16Cum se împacă Templul lui YHWH cu idolii? Căci noi suntem Templul lui YHWH cel viu, cum a zis YHWH: "Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi YHWH al lor, şi ei vor fi poporul Meu."( 2 Corinteni 6:15,16)

Mamona
24Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui YHWH şi lui Mamona. (Matei 6)

  Cel Rau
19Ştim că suntem din YHWH şi că toată lumea zace în cel rău. (1 Ioan 5:19)
  Balaurul si Ingerii lui,Sarpele cel Vechi,Diavol,Satana.
3În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu, cu şapte capete, zece coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete.
4Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului, şi le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii, care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte.
5Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la YHWH şi la scaunul Lui de domnie.
6Şi femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de YHWH, ca să fie hrănită acolo o mie două sute şaizeci de zile.
7Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
8dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
9Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui
12De aceea bucuraţi-vă, ceruri, şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme. (Apocalipsa 12:3-9,12)

   Fiara si Balaurul
11Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur.
12Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor.
14Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.(Apocalipsa 13:11-14)
Locasul Satanei si a ingerilor sai
14Când au ajuns la norod, a venit un om, care a căzut în genunchi înaintea lui Yashua, şi I-a zis:
15"Yashua, ai milă de fiul meu, căci este lunatic, şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc, şi de multe ori cade în apă.
16L-am adus la ucenicii Tăi, şi n-au putut să-l vindece."
17"O, neam necredincios şi pornit la rău!" a răspuns Yashua. "Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine."
18Yashua a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
19Atunci ucenicii au venit la Yashua, şi I-au zis, deoparte: "Noi de ce n-am putut să-l scoatem?"
20"Din pricina puţinei voastre credinţe", le-a zis Yashua. "Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ,Mută-te de aici colo', şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.(Matei 17:14-20) 
41Apoi va zice celor de la stânga Lui: ,Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! (Matei 25:41)

24Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, şi caută odihnă. Fiindcă n-o găseşte, zice: ,Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit.'
25Şi când vine, o găseşte măturată şi împodobită.
26Atunci se duce de mai ia cu el alte şapte duhuri, mai rele decât el; intră împreună în casă, se aşează în ea, şi starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi." (Luca 11:24-26)

2în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. (Efeseni 2:2)
12Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. (Efeseni 6:12)
4Căci dacă n-a cruţat YHWH pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată; (2 Petru 2:4)

6El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.(Iuda 1:6)
12Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: "Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:
13"Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu, şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana. (Apocalipsa 2:12,13)

Dracii cred in YHWH
19Tu crezi că YHWH este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred... şi se înfioară! (Iacob 2:19)

AntiMashiyah
18Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină antiMashiyah, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antiMashiyah: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.
19Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.
22Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Yashua este YHWH ? Acela este AntiMashiyah, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. (1 Ioan 2:18-22)

1Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la YHWH; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.
2Duhul lui YHWH să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Yashua a venit în trup, este de la YHWH;
3şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Yashua, nu este de la YHWH, ci este duhul lui AntiMashiyah, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. (1 Ioan 4:1-3)
7Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Yashua vine în trup. Iată amăgitorul, iată AntiMashiyah! (2 Ioan 1:7)
7Supuneţi-vă dar lui YHWH. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. (Iacob 4:7)


Sfirsitul Satanei
20YHWH al păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul lui Yashua al nostru să fie cu voi! Haleluia . (Romani 16:20)

1Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare.
2El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.
3L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.
7Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat;
8şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
9Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.
10Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.(Apocalipsa 20:1-3,7-10)   Shalom  !!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...