Israel

Loading...

vineri, 22 iunie 2012

Rămîne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui YHWH.

Yashua, plin de puterea Duhului, S'a întors în Galilea, şi I s'a dus vestea în tot ţinutul deprimprejur.
El învăţa pe oameni în sinagogile lor, şi era slăvit de toţi.
A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S'a sculat să citească,şi I s'a dat cartea proorocului Isaia. (Luca 4:14-17)


Cînd au ieşit afară, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri.
Şi după ce s'a împrăştiat adunarea, mulţi din Iudei şi din prozeliţii evlavioşi au mers după Pavel şi Barnaba, cari stăteau de vorbă cu ei, şi -i îndemnau să stăruiască în harul lui YHWH.
În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s'a adunat ca să audă Cuvîntul lui YHWH(Fapt.Ap. 13:42-44)


Să luăm dar bine seama, ca, atîta vreme cît rămîne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea tîrziu.
Căci şi nouă ni s'a adus o veste bună ca şi lor; dar lor cuvîntul care le -a fost propovăduit, nu le -a ajutat la nimic, pentrucă n'a găsit credinţă la ceice l-au auzit.
Pe cînd noi, fiindcă am crezut, intrăm în ,,odihna``, despre care a vorbit El, cînd a zis: ,,Am jurat în mînia Mea, că nu vor întra în odihna Mea!`` Măcarcă lucrările Lui fuseseră isprăvite încă dela întemeierea lumii.
Căci într'un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: ,,YHWH S'a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.``
Şi aici este zis iarăş: ,,Nu vor intra în odihna Mea!``
Deci, fiindcă rămîne ca să intre unii în odihna aceasta, şi pentrucă aceia cărora li s'a vestit întîi vestea buna n'au intrat în ea, din pricina neascultării lor,
El hotărăşte din nou o zi: ,,Astăzi,`` -zicînd, în David, după atîta vreme, cum s'a spus mai sus: ,,Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!``
Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n'ar mai vorbi YHWH după aceea de o altă zi.
Rămîne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui YHWH.
Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S'a odihnit YHWH de lucrările Sale.
Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentruca nimeni să nu cadă în aceeaş pildă de neascultare. (Evrei 4:1-11)      Shalom !!!

Un comentariu:

 1. Intrarea în odihnă? Șabat este odihnă...Evanghelici spun că odihna este cerul cînd ei mor se duc în cer și se odihnesc acolo!! E prea frumos ca să fie adevărat ...și nici nu poate fi adevărat asta pentru că NICI o Scriptură nu dovedește că omul cînd moare se duce în cer( vrei să cotezi pilda din luka 16?)
  Pentru tine Lazăr din PILDA din luka 16 sa dus în cer? și se odihnește în sînul lui Avram?
  Nu are această pildă nimic comun cu odihna =șabat
  A te grăbi să intri în odihnă înseamnă să te grăbești a ținea Șabatul
  este singura odihnă poruncită de Creator...Dacă vrei să spui de o odihnă viitoare ...da! ai dreptate așa spune Isaia în cap 66 v 23. DEci Șabatul este și va fi Odihnă și închinare acum și în veacul viitor. Șabatul este ziua poruncită și nu un concept ...care majoritatea zic că fost anulat la cruce.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...