Israel

Israel

marți, 19 iunie 2012

Ostirea lui YHWH


Ostirea lui YaHuWeH
Yashua

Yashua,dupa ce a vorbit cu ei, S-a inaltat la cer si a sezut la dreapta lui YHWH.(Marc.19:19) 
   care sta la dreapta lui YHWH, dupa ce S-a inaltat la cer si Si-a supus ingerii, stapanirile si puterile. (1Pet.3:22) 

Arhanghelul Mihail
13 Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.
21 Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail.(Daniel 10:13.21)
1 În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.(Dan. 12:1)

16Căci însuşi YHWH, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui YHWH, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Yashua. (1 Tes. 4:16)
9 Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: "YHWH să te mustre!"(Iuda 1:9)
7 Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, (Apocalipsa 12:7)

Cei 24 de Batrani si cele 4 Fapturi vii
 5.Tot in mijloc se mai vedeau patru fapturi vii a caror infatisare avea o asemanare omeneasca. 
13.In mijlocul acestor fapturi vii era ceva ca niste carbuni de foc aprinsi care ardeau; si ceva ca niste faclii umbla incoace si incolo printre aceste fapturi vii; focul acesta arunca o lumina stralucitoare, si din el ieseau fulgere. 
 15.Ma uitam la aceste fapturi vii si iata ca pe pamant, afara de fapturile vii, era o roata la fiecare din cele patru fete ale lor. (Ezec.1:5,13,15)

 4. Imprejurul scaunului de domnie stateau douazeci si patru de scaune de domnie; si pe aceste scaune de domnie stateau douazeci si patru de batrani, imbracati in haine albe; si pe capete aveau cununi de aur. 
6.In fata scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticla, asemenea cristalului. In mijlocul scaunului de domnie si imprejurul scaunului de domnie stau patru fapturi vii, pline cu ochi pe dinainte si pe dinapoi. 
8. Fiecare din aceste patru fapturi vii avea cate sase aripi si erau pline cu ochi de jur imprejur si pe dinauntru. Zi si noapte ziceau fara incetare: "Sfant, sfant, sfant este YHWH,Elohim, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!" 
9. Cand aceste fapturi vii aduceau slava, cinste si multumiri Celui ce sedea pe scaunul de domnie si care este viu in vecii vecilor,
10. cei douazeci si patru de batrani cadeau inaintea Celui ce sedea pe scaunul de domnie si se inchinau Celui ce este viu in vecii vecilor, isi aruncau cununile inaintea scaunului de domnie si ziceau: (Apoc.4:4,6,8- 10)

 5.Si unul din batrani mi-a zis: "Nu plange; iata ca Leul din semintia lui Iuda, Radacina lui David, a biruit ca sa deschida cartea si cele sapte peceti ale ei. 
 6.Si la mijloc, intre scaunul de domnie si cele patru fapturi vii si intre batrani, am vazut stand in picioare un Miel. Parea junghiat si avea sapte coarne si sapte ochi, care sunt cele sapte Duhuri ale lui YHWH trimise in tot pamantul. 
 8.Cand a luat cartea, cele patru fapturi vii si cei douazeci si patru de batrani s-au aruncat la pamant inaintea Mielului, avand fiecare cate o lauta si potire de aur pline cu tamaie, care sunt rugaciunile sfintilor. 
14.Si cele patru fapturi vii ziceau: "ALELUIA!" Si cei douazeci si patru de batrani s-au aruncat la pamant si s-au inchinat Celui ce este viu in vecii vecilor! (Apocalipsa.5:5,6,8,14)

1.Cand a rupt Mielul cea dintai din cele sapte peceti, m-am uitat si am auzit pe una din cele patru fapturi vii zicand cu un glas ca de tunet: "Vino si vezi!" 
6.Si, in mijlocul celor patru fapturi vii, am auzit un glas care zicea: "O masura de grau pentru un leu! Trei masuri de orz pentru un leu! Dar sa nu vatami untdelemnul si vinul!" (Apoc.6:1,6)
 11.Si toti ingerii stateau imprejurul scaunului de domnie, imprejurul batranilor si imprejurul celor patru fapturi vii. Si s-au aruncat cu fetele la pamant in fata scaunului de domnie, si s-au inchinat lui YHWH
13. Si unul din batrani a luat cuvantul si mi-a zis: "Acestia, care sunt imbracati in haine albe, cine sunt oare? Si de unde au venit?" (Apocalipsa.7:11,13)
16. Si cei douazeci si patru de batrani, care stateau inaintea lui YHWH pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fetele la pamant si s-au inchinat lui YHWH,(Apocalipsa.11:16)

3.Cantau o cantare noua inaintea scaunului de domnie, inaintea celor patru fapturi vii si inaintea batranilor. Si nimeni nu putea sa invete cantarea, afara de cei o suta patruzeci si patru de mii care fusesera rascumparati de pe pamant. (Apocalipsa.14:3)
7.Si una din cele patru fapturi vii a dat celor sapte ingeri sapte potire de aur pline de mania lui YHWH, care este viu in vecii vecilor. (Apocalipsa.15:7)
4. Si cei douazeci si patru de batrani, si cele patru fapturi vii s-au aruncat la pamant si s-au inchinat lui YHWH, care sedea pe scaunul de domnie. Si au zis: "Aleluia, Aleluia!" (Apoc.19:4)

Serafimii
2Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau. (Isaia 6:2)

Heruvimii
24Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii. (Geneza 3:22)
15.caruia i-a facut urmatoarea rugaciune: "YHWH Elohim a lui Israel care sezi pe heruvimi! Tu esti singurul YHWH al tuturor imparatiilor pamantului! Tu ai facut cerurile si pamantul. (2Imparati 19:15)

2.Si YHWH a zis omului aceluia imbracat in haine de in: "Vara-te intre rotile de sub heruvimi, umple-ti mainile cu carbunii aprinsi care sunt intre heruvimi si imprastie-i peste cetate!" Si el s-a varat intre roti sub ochii mei.
3 Heruvimii stăteau în partea dreaptă a casei, când s-a vârât omul acela între roţi, iar norul a umplut curtea dinăuntru.
4Atunci slava lui YHWH s-a ridicat de pe heruvimi si s-a indreptat spre pragul Casei, asa incat Templul s-a umplut de nor, si curtea s-a umplut de stralucirea slavei lui YHWH.
6. Cand a poruncit deci omului aceluia imbracat in haina de in sa ia foc dintre roti, dintre heruvimi, omul acesta s-a dus si s-a asezat langa roti. 
7Atunci un heruvim a intins mana intre heruvimi, spre focul care era intre heruvimi; a luat foc si l-a pus in mainile omului aceluia imbracat cu haina de in. Si omul acesta l-a luat si a iesit afara. 
8. La heruvimi se vedea ceva ca o mana de om sub aripile lor. 
9.M-am uitat, si iata ca langa heruvimi erau patru roti; o roata langa un heruvim, si o roata langa celalalt heruvim; dar rotile acestea straluceau ca o piatra de crisolit.
15 Şi heruvimii s-au ridicat. Erau făpturile vii pe care le văzusem lângă râul Chebar.
16 Când mergeau heruvimii, mergeau şi roţile cu ei, şi când îşi întindeau heruvimii aripile ca să se înalţe de la pământ, nici roţile nu se depărtau de ei.
18.Slava lui YHWH a plecat din pragul Templului si s-a asezat pe heruvimi.
19 Heruvimii şi-au întins aripile, şi s-au înălţat de pe pământ sub ochii mei; când au plecat ei, au plecat şi roţile cu ei. S-au oprit la intrarea porţii casei lui YHWH spre răsărit; şi slava lui YHWH a lui Israel era sus deasupra lor.
20.Erau fapturile vii pe care le vazusem sub YHWH a lui Israel, langa raul Chebar, si am bagat de seama ca erau heruvimi. (Ezechiel 10:2-4,6-9,15,16,18-20)
22 După aceea, heruvimii şi-au întins aripile, însoţiţi de roţi, şi slava lui YHWH a lui Israel era sus deasupra lor.(Ezechiel 11:22)

Ingerul Gabriel
16 Şi am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat şi a zis: "Gabriele, tâlcuieşte-i vedenia aceasta."
17El a venit atunci lângă locul unde eram; şi la apropierea lui, m-am înspăimântat, şi am căzut cu faţa la pământ. El mi-a zis: "Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia priveşte vremea sfârşitului!" (Daniel 8:16,17)
21 pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute, omul Gabriel, pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie, şi m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară.
22El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine, şi mi-a zis: "Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea.(Daniel 9:21:22)
19 Drept răspuns, îngerul i-a zis: "Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui YHWH; am fost trimis să-ţi vorbesc, şi să-ţi aduc această veste bună.
26 În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de YHWH într-o cetate din Galilea, numită Nazaret, (Luca 1:19,26)

Ingerii lui YHWH sau aratat la:

  Agar
7Îngerul lui YHWH a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, şi anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Şur. 
8El a zis: "Agar, roaba Saraiei, de unde vii, şi unde te duci?" Ea a răspuns: "Fug de stăpâna mea Sarai." (Geneza 16:7,8)
  Avraam
11Atunci Îngerul lui YHWH l-a strigat din ceruri, şi a zis: "Avraame! Avraame!" "Iată-mă!" a răspuns el.
15 Ingerul lui YHWH a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam, (Geneza 22:11,15)
  Iacov
11Şi Îngerul lui YHWH mi-a zis în vis: "Iacove!" "Iată-mă", am răspuns eu.(Geneza 31:11-13)
    Moise
ngerul lui YHWH i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc. (Exod 3:2)
  Israel
19 Îngerul lui YHWH, care mergea înaintea taberei lui Israel, Şi-a schimbat locul, şi a mers înapoia lor, şi stâlpul de nor care mergea înaintea lor, şi-a schimbat locul, şi a stat înapoia lor. (Exod 14:9)
 copiilor lui Israel
1 Îngerul lui YHWH S-a suit din Ghilgal la Bochim, şi a zis: "Eu v-am scos din Egipt, şi v-am adus în ţara pe care am jurat părinţilor voştri că v-o voi da. Am zis: ,Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu voi;
4După ce a spus Îngerul lui YHWH aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul şi a plâns. (Judecatori 2:1,4 )
  Ghedeon
11Apoi a venit Îngerul lui YHWH, şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grâu în teasc, ca să-l ascundă de Madian.
12Îngerul lui YHWH i S-a arătat, şi i-a zis: "YHWH este cu tine, viteazule!" (Judecatori 6:11,12 )
  Manoah
2Era un om în Ţorea, din familia Daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă, şi nu năştea.
3 Îngerul lui YHWH S-a arătat femeii, şi i-a zis: "Iată că tu eşti stearpă, şi n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu. (Judecatori 13:1-3 )
   Zaharia
11Atunci un înger al lui YHWH s-a arătat lui Zaharia, şi a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere.( Luca 1:11)
  Petru
7Şi iată, un înger al lui YHWH a stat lângă el pe neaşteptate, şi o lumină a strălucit în temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: "Scoală-te, iute!" Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini.(Faptele Apostolilor 12:7,23)
  Irod
23Îndată l-a lovit un înger al lui YHWH, pentru că nu dăduse slavă lui YHWH. Şi a murit mâncat de viermi. (Faptele Apostolilor 12:7,23)
   Ioan
8Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.
9Dar el mi-a zis: "Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui YHWH." (Apocalipsa 22:8,9)       Shalom !!!

Un comentariu:

  1. Mi-haYah=Mihael înseamnî cel ce este ca Yah.
    Arhanghel vine din grecescul Arhi-angelos,ori în engleză arch -Angel echivalentul capetenia îngerilor.Oriunde e scris în Tanach(ot) Îngerul lui YHWH este vorba de Mihael el este Îngerul lui YHWH.

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...