Israel

Israel

marți, 1 mai 2012

Shabbatele lui YaHWeH

Shabbatele lui YaHWeH

"Vorbeste copiilor lui Israel si spune-le: "Sa nu care cumva sa nu tineti Shabbatele Mele, caci acesta va fi intre Mine si voi si urmasii vostri un semn dupa care se va cunoaste ca Eu sunt YaHWeH, care va sfintesc. (Exod.31:13)

    Le-am dat si Shabbatele Mele, sa fie ca un semn intre Mine si ei, pentru ca sa stie ca Eu sunt YaHWeH care-i sfintesc. Sfintiti Shabbatele Mele, caci ele sunt un semn intre Mine si voi, ca sa stiti ca Eu sunt YaHWeH, Elohim al  vostru!" (Ezec.20:12)

Shabbatul - Sambata

YaHWeH a binecuvîntat ziua a şaptea şi a sfinţit -o, pentrucă în ziua aceasta S'a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.(Geneza 2:3)

Apoi le -a zis: ,,Shabbatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Shabbat;aşa că Fiul omului este YaHWeH chiar şi al Shabbatului.``(Marcu 2:27-28)

Căci într'un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: ,,YaHWeH S'a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.``(Evrei 4:4)

Rămîne dar o odihnă ca cea de Shabbat pentru poporul lui YaHWeH. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S'a odihnit YaHWeH de lucrările Sale.(Evrei 4:9-10)

Căci după cum cerurile cele noi, şi pămîntul cel nou, pe cari le voi face, vor dăinui înaintea Mea-zice YaHWeH-aşa va dăinui şi sămînţa voastră şi numele vostru. În fiecare lună nouă şi în fiecare Shabbat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, -zice YaHWeH. - (Isaia 66:22,23)

Pentru a intelege mai bine Semnificatia Shabbatului, putem vedea temele despre Shabbat-Sambata prin care vom vedea mai multe dovezi Biblice.

Pastele

Iată sărbătorile lui YaHWeH, cu adunări sfinte, pe cari le veţi vesti la vremile lor hotărîte.
În luna întîia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paştele lui YaHWeH.
Şi în a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimilor în cinstea lui YaHWeH; şapte zile să mîncaţi azimi. În ziua întîia, să aveţi o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă
În ziua a şaptea să fie o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.``(Levític 23:4-8)

Timpul cuvenit sărbătorii începe din 14 Nisan „spre seară” cu jertfirea Paştelor.

A doua zi, Ioan a văzut pe Yashua venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui YaHWeH, care ridică păcatul lumii! (Ioan 1:29)

Pastele se ia in Seara zilei de 14 Nissan
În luna întîi, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, să mîncaţi azimi, pînă în seara zilei a douăzeci şi una a lunii. (Êxod 12:18)

Pavel Sarbatorea Pastele
Au ajuns în Efes; şi Pavel a lăsat acolo pe însoţitorii lui. A intrat în sinagogă, şi a stat de vorbă cu Iudeii,cari l-au rugat să rămînă la ei mai multă vreme. El însă n'a voit, ci şi -a luat rămas bun dela ei, şi a zis: ,,Trebuie numaidecît ca sărbătoarea care vine, s'o fac în Ierusalim. Dacă va voi YaHWeH, mă voi întoarce iarăş la voi.`` Şi a plecat din Efes. (Fapt.Ap. 18:19-21)

Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sînteţi, fără aluat; căci Yashua, Paştele noastre, a fost jertfit.
Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului. (1Cor.5:7,8)

Toţi cei ce serbează această sărbătoare la data stabilită de YaHWeH în (14 Nisan) în fiecare an îl slăvesc şi îl cinstesc pe YaHWeH mărturisind că au fost răscumpăraţi de la moarte cu cel mai scump preţ – Jertfa lui Yashua.

Yashua Sarbatorea Pastele

Parintii lui Yashua se duceau la Ierusalim in fiecare an, la praznicul Pastilui. (Luc.2:41)

Cand a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, dupa obiceiul praznicului. (Luc.2:42)

Pe cand era Yashua in Ierusalim, la praznicul Pastilor, multi au crezut in Numele Lui; caci vedeau semnele pe care le facea. (Ioan.2:23)

    Cand a ajuns in Galileea, a fost primit bine de galileeni, care vazusera tot ce facuse la Ierusalim in timpul praznicului; caci fusesera si ei la praznic. (Ioan.4:45)

Prin credinta a praznuit el Pastile si a facut stropirea sangelui, pentru ca nimicitorul celor intai nascuti sa nu se atinga de ei. (Evr.11:28)

Azimilor

Şi în a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimilor în cinstea lui YaHWeH; şapte zile să mîncaţi azimi. În ziua întîia, să aveţi o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă. Şapte zile să aduceţi lui YHWH jertfe mistuite de foc. În ziua a şaptea să fie o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.``(Lev. 23:6-8)

Sărbătoarea are ca timp de praznic perioada dintre 15 Nisan până în 21 Nisan inclusiv

În* ziua dintîi a pregătirii praznicului Azimelor, ucenicii au venit la יהושע Yașua şi I-au zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănînci paştile?”(Mat.26:17)


 În* zilele dintîi a pregătirii praznicului Azimelor, cînd se pregăteau pentru paşti, ucenicii lui יהושע Yașua I-au zis: „Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănînci paştile?”(Marc.14:12)

Zilele* pregatirii praznicului Azimelor, în care trebuiau înjunghiate paştile, au venit.(Luc.22:7)

Iar noi, dupa zilele praznicului Azimelor, am plecat cu corabia din Filipi si, in cinci zile, am ajuns la ei in Troa, unde am stat sapte zile. (Fapt.20:6)

În 16 Nisan ( a doua zi după prima a Azimelor) se comemorează învierea lui Yashua dintre cei morţi ca împlinire a simbolului ce-l reprezenta un snop secerat din cele dintâi spice şi închinat lui  YaHWeH ca „dar legănat” pentru începutul secerişului. Yashua este cel dintâi înviat dintre cei morţi şi este „ pârga” ( primul rod) secerişului lui YaHWeH.

Cincizecimii

De a doua zi după Shabbat, Să număraţi cincizeci de zile pînă în ziua care vine după al şaptelea Shabbat; În aceeaş zi, să vestiţi sărbătoarea, şi să aveţi o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă. Aceasta este o lege vecinică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în cari veţi locui. (Levític 23:15,16,21)

Sărbătoarea se ţine la 6 Sivan ( a cincizecea zi după 16 Nisan)

Ucenicii - Daca ucenicii erau prezenti la Sarbatoarea Cincizecimii, insemna ca este valabila si trebuie sarbatorita


In ziua Cincizecimii, erau toti impreuna in acelasi loc. (Fapt.2:1)

Cam pe aceeaş vreme, împăratul Irod a pus mînile pe unii din Adunare, pentruca să -i chinuiască;şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Cînd a văzut că lucrul acesta place Iudeilor, a mai pus mîna şi pe Petru. -Erau zilele praznicului Azimilor. -(Fapt.Ap. 12:1-3)

    Pavel se hotarase sa treaca pe langa Efes, fara sa se opreasca aici, ca sa nu piarda vremea in Asia; caci se grabea ca, daca-i va fi cu putinta, sa fie in Ierusalim de ziua Cincizecimii. (Fapt.20:16)

Pavel la Cincizecime

Voi mai rămînea totuş în Efes pînă la Cincizecime, (1Cor.16:8)

Este sărbătoarea ce aminteşte de rostirea celor 10 porunci care au fost scrise pe două table de piatră cu „însuşi degetul lui YaHWeH” – Exod 20:1-18;

Este sărbătoarea în care Yashua a trimis „făgăduinţa” – Duhul Sfânt – Fapte 2:1.

Sărbătoarea Cincizecimii trebuie ţinută cu adunare de sărbătoare şi interdicţia muncii.

Trambite

,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le:
,În luna a şaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o zi de odihnă, vestită cu sunet de trîmbiţe, şi o adunare sfîntă.
Atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă,(Levític 23:24-25)

Sărbătoarea se ţine la 1 Tişrei ( luna a şaptea biblică) şi trebuie prăznuită cu adunare de sărbătoare sfântă. În această zi este interzisă orice lucrare de slugă.

Ferice de poporul, care cunoaşte sunetul trîmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale, YaHWeH!
El se bucură neîncetat de Numele Tău, şi se făleşte cu dreptatea Ta.(Psalm. 89:15-16)

Sunaţi din trîmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfînt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua lui YaHWeH, este aproape! -(Joel 2:1)

Această sărbătoare prevesteste Venirea lui Yashua 

Ispasirii

,În ziua a zecea a acestei a şaptea luni, va fi ziua ispăşirii: atunci să aveţi o adunare sfîntă, să vă smeriţi sufletele,
Să nu faceţi nici o lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispăşirii, cînd trebuie făcută ispăşire pentru voi înaintea lui YaHWeH,Elohim al vostru.

Oricine nu se va smeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceţi nici o lucrare atunci.

 Aceasta este o lege vecinică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în cari veţi locui. Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, şi să vă smeriţi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua pînă în seara următoare, să prăznuiţi Sabatul vostru.`(Levític 23:27-32)

Sărbătoarea se prăznuieşte în ziua a zecea a lunii a şaptea biblice, Tişrei. Elementul central al sărbătorii este iertarea tuturor păcatelor şi în special al celor din neştiinţă în urma slujbei pe care o făcea Marele Preot - Evr. 9:7.

Sărbătoarea se serbează cu o zi de adunare sfântă şi cu interdicţia totală a oricărei munci.
Deasemenea, de la apusul soarelui de după ziua a noua şi până la următoarea  seară, toţi membrii Adunari vor posti ( fără hrană şi băutură).

Corturilor

,Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: , În a cincisprezecea zi a acestei a şaptea luni, va fi sărbătoarea corturilor, în cinstea lui YaHWeH, timp de şapte zile.

În ziua întîi să fie o adunare sfîntă: să nu faceţi nici o lucrare de slugă în timpul ei. A opta zi, să aveţi o adunare sfîntă,aceasta să fie o adunare de sărbătoare: să nu faceţi nici o lucrare de slugă în timpul ei.(Levític 23:34-35,36)

Sărbătoarea se desfăşoară ca durată pe parcursul a opt zile respectiv între 15 şi 22 Tişrei.
În prima şi în a opta zi se organizează adunări de sărbătoare cu slujbă duhovnicească şi nu se lucrează.


Yashua la Praznicul Corturilor
Si praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape. (Ioan.7:2)

Suiti-va voi la praznicul acesta; Eu inca nu Ma sui la praznicul acesta, fiindca nu Mi s-a implinit inca vremea." (Ioan.7:8)

Pe la jumatatea praznicului, Yashua S-a suit la Templu. Si invata norodul. (Ioan.7:14)

In ziua de pe urma, care era ziua cea mare a praznicului, Yashua a stat in picioare si a strigat: "Daca inseteaza cineva, sa vina la Mine si sa bea. (Ioan.7:37)

Această sărbătoare prevesteşte intrarea în „Cortul lui YaHWeH”- Apoc. 20:3- a credincioşilor, ei reprezentând de fapt adevăratele roade, în mod spiritual pe care YaHWeH însuşi le va strânge -  Isaia 53:11.
 Tot cu această ocazie YaHWeH va nimici moartea pentru totdeauna Isaia 25:8; Apoc. 21:4.

În perioada Sărbătorii Corturilor s-a născut cronologic YASHUA ca „Fiu al omului”.

Ziua a opta reprezintă începerea veşniciei, eveniment care semnifică restabilirea tuturor lucrurilor din univers la standardul la care au fost create
1Cor. 15:24. Cu ea se sfârşeşte „planul lui YaHWeH de mântuire” Efes. 1:9,10.


 Respectarea si Nerespectarea Sarbatorilor
   Jertfa celor rai este o scarba inaintea lui YaHWeH, dar rugaciunea celor fara prihana Ii este placuta. - (Prov.15:8)

    Daca cineva isi intoarce urechea ca sa n-asculte Legea, chiar si rugaciunea lui este o scarba. - (Prov.28:9)

Cînd nu este nicio descoperire de la YaHWeH, poporul este fără frîu; dar ferice de poporul care păzeşte legea! -(Provérb. 29:18)

Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, YaHWeH îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.

Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate YaHWeH partea lui dela pomul vieţii şi din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta.``(Apoc. 22:18-19) 

 Prăznuirea Sărbătorilor la o altă dată este o necinstire a lui YaHWeH şi ea nu poate fi acceptată de El.             Shalom Israel!!!

8 comentarii:

 1. ....daca esti cu ISUS..esti cu MOARTEA......daca esti cu Yahshua ...esti cu Fiul lui Yahweh...caci este scris! .....Psalmii 83:18 "Ca să ştie că numai Tu, al cărui nume este YHWH ( יהוה) , Tu eşti Cel Preaînalt pe tot pământul." .....YAH = YWHW ; SUAH = Mantuitor .....Osea 13:4 "„Dar Eu sunt Yahweh-Elohim al tău din ţara Egiptului încoace. Tu cunoşti că nu este alt EL afară de Mine şi nu este alt Mântuitor afară de Mine."....Shalom!!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. de unde si pana unde la o asemenea concluzie? cine este ISUS?

   Ștergere
 2. Shalom !!! da ai dreptate frate,Yahshua este adevaratul nume,dupa cum au fost schimbate multe ca sa se stearga orice urma de origine Iudaica tot asa sa schimbat si numele din Yahshua in Isus,avind in vedere caci doar aceste biblii circula in marea lor majoritate pentru multi e mai pe intelesul lor,la fel cind fac postarea versetelor folossc varianta Bibliei Online ,dar pe viitor am sa le schimb in adevaratul nume,apropo daca stii o Biblie in limba Romana care foloseste termenii originali ti as fi recunoscator sa o scrii.Shalom !!!

  RăspundețiȘtergere
 3. In swfarsit gasesc frati care vorbesc aceeasi limba cu mine. Binecuvantat fie Yahushua. Eu acum lucrez la traducerea Noului Testament. Am gate cartea Galateni si aproape Ioan, apoi va urma Matei.
  Dar va recomand Scriptura Halleluyah http://www.halleluyahscriptures.com/
  Puteti sa o comandati gratuit numai ca va trebui sa asteptati mai mult, dar cu o mica donatie o veti primi mai rapid.
  Yah sa va pastreze in slujba lui

  Shalom

  RăspundețiȘtergere
 4. Fiti Binecuvantati toti cititorii!!! Slava,Cinste si Marire lui Mesia !!!

  RăspundețiȘtergere
 5. ŞALOM, ĦAVERIM/ PACE, CONFRAŢI DE LEGĂMÂNT!

  Acum fac traducerea Evangheliei după Matei/ Matityahu, din limba greacă, verificându-mă cu limba ebraică şi un aparat critic bogat. Traducerea este însoţită de comentarii, studii şi note de subsol.
  ...De fapt, este un proiect chiar mai amplu. Puteţi beneficia de o "pregustare" lecturând lucrarea "Cristologie mesianică" în categoria MESIANICA de pe www.mesianic.org

  B(E)RAĦOTH/ BINECUVÂNTĂRI!

  RăspundețiȘtergere
 6. Pot dona o Scriptura cu nume reale nepaginizate
  unui cunoscator de engleza si dornic de a invata Adevarul Curat si nu biblia pagi nizata
  Atentie daca vei utiliza adevaratul nume YAHWEH si Yah-Shuah vei fi urit de toti pagini
  scrie-mi pe adreza sbogush53@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
 7. Un link util pentru cei interesati:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_calendar

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...