Israel

Israel

joi, 12 aprilie 2012

Sâmbăta - un Beneficiu pentru Omenire !!!

Sâmbăta - un Beneficiu pentru Omenire !!!!

Privind spre creaţie a lui YHWH , prin citirea cartii Genezei , aflăm că activitatea sa a fost finalizata doar atunci , când YHWH,Elohim , "a Creat " Sabatul ( zilei a 7-a ). 

De fapt, Sabatul nu este, şi nici nu a fost o invenţie mai târzie a lui YHWH , limitata la un anumit popor. 

Mai degrabă,  Ziua a Şaptea este Universala, şi nu poate fi disociată de la crearea celorlalte lucruri.

 Procedând altfel prin a ignora Ziua a Saptea , după cum vom vedea , conduce la o viziune limitată a Creatorului şi lucrarea Lui, şi are efecte negative asupra armoniei universale.

Să vedem ce ne spune Biblia despre crearea de către YHWH a 7-a zi de Sabat:

" YHWH sa uitat la tot ce făcuse, şi iată că erau foarte bune,Astfel a fost o seara si apoi o dimineata, aceasta fost ziua a şasea. Astfel au fost sfirsite ,cerurile şi pământul şi toată oştirea lor . In ziua a Saptea YHWH si-a sfirsit lucrarea, pe care o făcuse, si în ziua a şaptea sa odihnit de toată lucrarea Lui,pe care o făcuse. Şi YHWH a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că in ziua aceasta Sa odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise si o facuse. "(Geneza 1: 31; 2:1-3).

Yashua ca Cuvânt a lui YHWH şi Yahweh, este el însuşi autorul a întregii creaţii, inclusiv  a Sabatului:

13El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
15El este chipul lui YHWH cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.
16Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
17El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. (Coloseni 1 :13-17)
 

1Atunci YHWH a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis:
9Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.
10Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată YHWH,Elohim al tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
11Căci în şase zile a făcut YHWH cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat YHWH ziua de odihnă şi a sfinţit-o. (Exod 20:1,9-11)

Reţineţi că acest text bine cunoscut  al Exodului este YHWH însuşi, care identifică sâmbătă ( ziua a 7a ) şi lucrarea Lui de creatie , şi modul în care "Ziua lui YHWH," separata (sfinţita) de celelalte zile rămase. Acesta este scopul , acestei zile , care o face atât de importanta în activitatea creatoare a lui YHWH.

Sabatul a fost creat pentru ca oamenii sa poata reflecta, medita şi să crească spiritual, într-o relaţie mai strânsă cu YHWH.

Pentru asta Yashua a spus :

"Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat; ( Marcu 2 :27 )

Ca sa intelegem rolul Sabatului în toată Creaţia lui YHWH, ca o forta a legăturii stabilite de Creatorul însuşi între el şi Univers,(Omenire) inca de la inceput , inevitabil va trebui să îi acordam un rol esenţial, în armonia de funcţionare şi existenţa creatiei . În general , nimeni nu se îndoieşte de importanţa legilor fizice, cum ar fi legea gravitaţiei şi atracţia dintre organisme (de exemplu, stele si planete) pentru buna funcţionare a universalui. Ce s-ar întâmpla dacă am avea capacitatea să întârziem sau sa avansam, a departa sau aproapia, corpurile cereşti care alcătuiesc întregul cosmos ? Desigur, ar fi un haos şi perturbaţii , ar fi un total necontrolabil al întregului univers şi pierderea de armonie, stabilita prin legile fizice , pe care YHWH le-a creat.

Deci,  psalmistul ne spune: Psalmi 148 :1-6
1Lăudaţi pe YHWH! Lăudaţi pe YHWH din înălţimea cerurilor, lăudaţi-L în locurile cele înalte!
2Lăudaţi-L toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L, toate oştirile Lui!
3Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminoase!
4Lăudaţi-L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, care sunteţi mai presus de ceruri!
5Să laude Numele lui YHWH, căci El a poruncit şi au fost făcute,
6le-a întărit pe veci de veci; le-a dat legi, şi nu le va călca.

Una dintre cele mai mari nenorociri ale omenirii, incluzind majoritatea creştinătăţii , este neînţelegerea că Sabatul ( a7-a zi ) este o lege universală , parte a creaţiei lui YHWH şi care este o armonie esenţiala între creaţie şi Creator!              Shalom  !!!

2 comentarii:

 1. Amin! Domnul Isus insusi a declarat:"Cine ma iubeste, pazeste poruncile Mele;cine nu ma iubeste, nu le pazeste." In mijlocul Legii lui Dzeu se afla porunca a 4ª, care ne porunceste sa sfintim si noi ceea ce Domnul Isus personal a sfintit inca de la creatiune.Domnul Dzeu sa ne ajute pe fiecare sa lasam deoparte orgoliul de a ne considera noi mai intelepti decat Dzeu, si, in umilinta, sa-L rugam si sa-I permitem sa ne invete cum sa devenim sfinti, si cum putem fi cu adevarat placuti Lui.

  RăspundețiȘtergere
 2. Acum a venit timpul ca sa justificati cu Biblia ca Simbata este ziua a saptea!

  Simbata este ziua a saptea dupa calendarul modificat de Constantin cel Mare, deci dupa calendarele oamenilor si nu dupa calendarul Creatorului din Biblie.
  Simbata=Saturn-dey, pina la constantin nu a fost ziua a saptea, ci a fost ziua intiia!
  Salom.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...