Israel

Israel

vineri, 13 aprilie 2012

Profetia Biblica - Israel

Profetia Biblica - Israel  

1 ) - Promisiunea data de YHWH lui Avraam

YHWH a zis lui Avram, după ce s'a despărţit Lot de el: ,,Ridică-ţi ochii, şi, din locul în care eşti, priveşte spre mează noapte şi spre mează zi, spre răsărit şi spre apus;
căci toată ţara pe care o vezi, ţi -o da ţie şi seminţei tale în veac.Gêneza 13:14-15

Pămînturile să nu se vîndă de veci; căci ţara este a Mea, iar voi sînteţi la Mine ca nişte străini şi venetici. Levític 25:23


 2 ) - Imperiile

  Primul Imperiu - Babilonian --- Leu
In anul 606 I.H. Imparatul Nebucadnetar a cucerit Egiptul si Israelul.

Cea dintîi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M'am uitat la ea, pînă în clipa cînd i s'au smuls aripile; şi, sculîndu-se de pe pămînt, a stat drept în picioare ca un om, şi i s'a dat o inimă de om. Daniel 7:4

  Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, şi neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de şaptezeci de ani. Jeremia 25:11


  Al doilea Imperiu - Medo Persan --- Urs
In anul 530 I.H. Medo Persii au cucerit Babilonul.

  Şi, iată că o a doua fiară era ca un urs şi stătea într'o rînă; avea trei coaste în gură între dinţi; şi i s'a zis: ,,Scoală-te, şi mănîncă multă carne!` Daniel 7:5

Berbecele, pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sînt împăraţii Mezilor şi Perşilor. Daniel 8:20


Al treilea Imperiu - Grec --- Pardos

 In anul 331 I.H. Alexandru cel Mare cucereste Medo Persia.

După aceea m'am uitat mai departe şi iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea şi patru capete, şi i s'a dat stăpînire. Daniel 7:6

Ţapul însă este împărăţia Greciei, şi cornul cel mare dintre ochii lui, este cel dintîi împărat. Daniel 8:21


Al Patrulea Imperiu - Roman - Al patrulea animal Grozav de inspaimantator

 După aceea m'am uitat în vedeniile mele de noapte, şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimîntătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fer, mînca, sfărîma, şi călca în picioare ce mai rămînea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, şi avea zece coarne. Daniel 7:7

In anul 68 I.H. Romanii cuceresc Imperiul Grec.

In anul 70 D.H. Imperiul Roman cucereste Ierusalimul,distrugindul in totalitate prin care omoara un milion de Evrei.

După aceste şasezeci şi două de săptămîni, unsul va fi stîrpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea şi sfîntul Locaş, şi sfîrşitul lui va fi ca printr'un potop; este hotărît că războiul va ţinea pînă la sfîrşit şi împreună cu el şi pustiirile. Daniel 9:26

Dar Yashua le -a zis: ,,Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.`` Matei 24:2
Vor cădea supt ascuţişul săbiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, pînă se vor împlini vremurile neamurilor. Luca 21:24

După cum YHWH Se bucura să vă facă bine şi să vă înmulţească, tot aşa YHWH Se va bucura să vă piardă şi să vă nimicească; şi veţi fi smulşi din ţara pe care o vei lua în stăpînire.
YHWH te va împrăştia printre toate neamurile, dela o margine a pămîntului pînă la cealaltă: şi acolo, vei sluji altor zei pe cari nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, zei de lemn şi de piatră. Deuteronôm 28:63-64

In anul 130 D.H. Imperiul Roman reconstruieste Ierusalimul numind tara lui Israel ca Siria - Palestina prin care doreste disparitia numelui Israel ,desi stim bine cum Avraam a cumparat Ogorul din Macpela si la fel in Hebron unde David a fost uns ca Imparat .Gêneza 49:30,

In anul 323 D.H. Imparatul Constantin introduce in Crestinism ,toata traditia Pagana,incluzind schimbarea Sabatelor lui YHWH care sunt un semn intre om si YHWH.

El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mînile lui timp... de o vreme, două vremi, şi o jumătate de vreme. Dan.7:25


3 ) - Valea de Oase Uscate
El mi -a zis: ,,Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?`` Eu am răspuns: ,,YHWH,Elohim, tu ştii lucrul acesta!`` Ezechiel 37:3

El mi -a zis: ,,Fiul omului, oasele acestea sînt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ,Ni s'au uscat oasele, ni s'a dus nădejdea; sîntem pierduţi!`` Ezechiel 37:11

1878 - In Palestina este infiintat primul Sat Evreiesc numit Betat Iva ( Usa Sperantei ) si prin asta vedem cum Oasele se aduna.

1897 - Ia fiinta Miscarea Sionista care reprezinta Pescarii :

,,Iată, trimet o mulţime de pescari, zice YHWH, şi -i vor pescui; Jeremia 16:16

1917 - Anglia cere infiintarea unui stat Evreu in Palestina

1920 - Anglia aproba revenirea neconditionata a Evreilor in Palestina

Vor aduce pe toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar lui YHWH, pe cai, în cară şi pe tărgi, pe catîri şi pe dromadere, la muntele Meu cel sfînt, la Ierusalim-zice YHWH-cum îşi aduc copiii lui Israel darurile de mîncare, într'un vas curat, la Casa lui YHWH. Isaía 66:20

,,Iată, îi aduc înapoi din ţara dela miazănoapte, îi adun dela marginile pămîntului: între ei este şi orbul şi şchiopul, femeia însărcinată şi cea în durerile naşterii; o mare mulţime se întoarce înapoi aici!
Plîngînd vin, şi îi duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la rîuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sînt Tatăl lui Israel, şi Efraim este întîiul Meu născut. Jeremia 31:8-9

Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strînge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăş în ţara voastră. Ezechiel 36:24

Şi să le spui: ,,Aşa vorbeşte YHWH,Elohim: ,Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la cari s'au dus, îi voi strînge din toate părţile, şi -i voi aduce înapoi în ţara lor. Ezechiel 37:21

,,Totuş numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra; şi de unde li se zicea: ,Nu sînteţi poporul Meu,` li se va zice: ,Copiii lui YHWH Cel viu!``
Atunci copiii lui Iuda şi copiii lui Israel se vor strînge la un loc, îşi vor pune o singură căpetenie, şi vor ieşi din ţară; căci mare va fi ziua lui Izreel. Oséia 1:10-11


Căci iată că în zilele acelea şi în vremile acelea, cînd voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului, Joel 3:1

Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăş cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mînca roadele. Amós 9:14

Dar prinşii de război ai acestei oştiri a copiilor lui Israel, vor stăpîni ţara Cananiţilor pînă la Sarepta, şi prinşii de război ai Ierusalimului, cari sînt la Sefarad, vor stăpîni cetăţile de miază-zi. Obadia 1:20

,,În ziua aceea, zice YHWH, voi aduna pe cei şchiopi, voi strînge grămadă pe cei izgoniţi, şi pe aceia pe cari -i chinuisem. Mica 4:6

,,Voi strînge pe cei întristaţi, cari sînt departe de adunarea sfîntă, pe cei ieşiţi din sînul tău, asupra cărora acum apasă ocara.
Iată, în vremea aceea, voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi; voi izbăvi pe cei şchiopi şi voi strînge pe cei ce au fost izgoniţi, şi îi voi face o pricină de laudă şi de slavă în toate ţările unde sînt de ocară acum.
În vremea aceea, vă voi aduce înapoi; în vremea aceea, vă voi strînge; căci vă voi face o pricină de slavă şi de laudă între toate popoarele pămîntului, cînd voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război supt ochii voştri, zice YHWH.`Tef. 3:18-20


 1928 - Vaticanul prin Decret declara Biserica Catolica ca Biserica lui YHWH .

1933 - Hitler declara viitorului Papa Pacelii,ca a gasit solutia prin care va extermina Parazitii de Evrei,obtinind astfel de la Papa Pacelii fonduri pentru infiintarea Partidului sau prin care a exprimat buna intelegere intre Biserica si Stat.

1939 - Hitler pune in aplicatie planul de Exterminare a Evreilor prin care masacreaza 6 Milioane de Evrei pina la sfirsitul Razboiului al doilea Mondial.Prin acest fapt se implineste Profetia cu Vanatorii
PAPA SI  HITLER
   voi trimete o mulţime de vînători, şi -i vor vîna pe toţi munţii şi pe toate dealurile, şi în crăpăturile stîncilor. Jeremia 16:16

1940 - Germania si Italia doresc restaurarea vechiului Imperiu Roman,incepind razboiul in Europa si Mediul Orient.

1943 - Papa Pius declara printro scrisoare trimisa lui Rooswelt ,ca nu e bine sa se repatrieze Evrei in Palestina deorece nu exista nici o documentatie care sa ateste pe Evrei ca o Natiune.

YHWH a mai zis lui Moise: ,,Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ,YHWH,Elohim al părinţilor voştri, YHWH a lui Avraam, YHWH a lui Isaac şi YHWH a lui Iacov, m'a trimes la voi. Acesta este Numele Meu pentru vecinicie, acesta este Numele Meu din neam în neam. Êxod 3:15

El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi YHWH,Elohim îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.
Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.`` Lucas 1:32-33

Din 1917 pina in 1939 - Anglia sustine reintoarcerea Evreilor in Palestina,dupa 1939 incepe sa saboteze revenirea Evreilor.

Din 1939 - Statele Unite preiau rolul de sustinatori ,care duce la Sprijinul Crearii Statului Israel,fiind primul stat care recunoaste in 1948 Israelul ca natiune.

1948 - 14 Mai - Infiintarea Statului ISRAEL


  Din momentul formarii Statului Israel se imlineste Profetia Oaselor Uscate,dar in acelasi moment Satana doreste prin cele 2 mari puteri Religioase (Biserica Romano Catolica si Islamul) sprijinita si de puterea Politica distrugerea Poporului lui YHWH atat ca stat Israel si a noului Israel a crestinilor prin Moartea lui Yashua.

1965 - Vaticanul este numit Orasul Sfint ,contrar la ce a spus YHWH despre Templul Sfint din Ierusalim.

1993 - Are loc Semnarea Acordului de Pace intre Israel si Palestina

1994 - Are loc Semnarea Acordului de Pace intre Israel si Iordania .

1998 - Ministrul de Externe al Vaticanului condamna Israelul pentru preluarea controlului in totalitate asupra Ierusalimului.

1999 - Martie - Uniunea Europeana nu recunoaste Suveranitatea Israelului asupra Ierusalimului.

2000 - Papa Ioan Paul al 2lea nu recunoaste Suveranitatea Israelului asupra Ierusalimului.

2000 - Vaticanul si OEP ul cere control International asupra Ierusalimului,prin asta demonstrind ca aceste 2 mari Puteri Religioase ale Lumii ( Biserica Romano Catolica si Islamul ) sunt cei mai mari dusmani ai Evreilor si in acelasi timp al lui YAHWEH .

1956 - 1957 - Israelul castiga razboiul cu Arabii,Muntele Sinai si Canalul Suez

1973 - Razboiul Arabo - Israelian castigat de Israel

1982 - Israelul invadeaza din nou Libanul ,Invazia numita “Operatiunea Pace in Galileea” a condus trupele isrealiene pana in apropierea capitalei libaneze Beirut.

  Palestina nu a fost niciodata atestata Istoric sau Biblic ca Stat,ea a fost infiintata cu scopul de a distruge identitatea Israelului,numele ei find copiat din denumirea de Filisteni care erau cu totul un alt popor nicidecum Palestinieni.

În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca o vatră de foc supt lemn, ca o făclie aprinsă supt snopi; voi mistui în dreapta şi în stînga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăş la locul lui cel vechi.
YHWH va mîntui mai întîi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David şi fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalţe peste Iuda.
În ziua aceea, YHWH va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David; şi casa lui David va fi ca YHWH, ca Îngerul lui YHWH înaintea lor. Zaharia 12:6-8

,,Căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Asdod va fi izgonit ziua namiaza mare, şi Ecronul va fi smuls din rădăcini.
Vai de locuitorii de pe malurile mării, vai de neamul Cheretiţilor! Aşa a vorbit YHWH împotriva ta, Canaane, ţara Filistenilor: ,Te voi nimici şi nu vei mai avea locuitori!
Malurile mării vor ajunge izlazuri de păşunat, locuinţe pentru păstori, şi tîrle de oi.
Malurile acestea vor fi pentru rămăsiţele casei lui Iuda; acolo vor paşte; se vor odihni seara în casele Ascalonului; căci YHWH,Elohim al lor, nu -i va uita, şi va aduce înapoi pe prinşii lor de război.`
,,Am auzit ocările Moabului şi batjocurile copiilor lui Amon, cînd defăimau pe poporul Meu, şi se ridicau cu trufie împotriva hotarelor lor. Tefania 2:4-8


  Concluzie
1) – Am vorbit de promisiunea facuta de YHWH in legatura cu Crearea Natiunii – Israel

2) – Am vazut planul lui YHWH prin profetiile referitoare la Imperiile /puterile oamenilor,care au cucerit si au dominat Israelul ,si care se prelungeste pina la a doua venire a lui Yashua.

3) – Am abordat tema –Israel –prin profetia despre Valea de Oase uscate,reprezentand renasterea Israelului ca Stat Suveran si cea ce traieste astazi.

4) - Viitorul

- Gog si Magog

Cuvîntul lui YHWH mi -a vorbit astfel:
,,Fiul omului, întoarce-te cu faţa spre Gog, din ţara lui Magog, spre domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului, şi prooroceşte împotriva lui!
Şi spune: ,Aşa vorbeşte YHWH,Elohim: ,Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului!
Te voi tîrî, şi-ţi voi pune un cîrlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi călăreţi, toţi îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut şi pavăză, şi cari toţi mînuiesc sabia;
împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia şi Put, toţi cu scut şi coif:
Gomerul cu toate oştile lui, ţara Togarmei, din fundul miază-noaptei, cu toate oştile sale, popoare multe împreună cu tine!
Pregăteşte-te dar, fii gata, tu, şi toată mulţimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor! Ezechiel 38:1-7

voi strînge pe toate neamurile, şi le voi pogorî în valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele ţara Mea. Joel 3:2

Căci acum multe neamuri s'au strîns împotriva ta, şi zic: ,,Să fie pîngărită, ca să ne vadă ochii împlinindu-ni-se dorinţa faţă de Sion! Mica 4:11

...Iată, voi preface Ierusalimul într'un potir de ameţire pentru toate popoarele de primprejur, şi chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului.
În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica, vor fi vătămaţi, şi toate neamurile pămîntului se vor strînge împotriva lui. Zaharia 12:2-3


- Oasele care reprezinta Israelul primesc o inima noua si un duh nou

Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.
Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.
Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.
Veţi locui în ţara, pe care am dat -o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi YHWH al vostru. Ezechiel 36:25-28

- A doua Venire a lui Yashua si Rapirea Sfintilor

  ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pămîntul cu toiagul cuvîntului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Isaía 11:4


  - Imparatia de 1000 de Ani
Robul Meu David va fi împărat peste ei, şi toţi vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile mele şi le vor împlini.
Vor locui iarăş în ţara, pe care am dat -o robului Meu Iacov, şi pe care au locuit -o şi părinţii voştri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor, şi copiii copiilor lor, pe vecie, şi Robul Meu David va fi voivodul lor în veci.
Voi încheia cu ei un legămînt de pace, care va fi un legămînt vecinic cu ei; îi voi sădi şi -i voi înmulţi, şi voi pune locaşul Meu cel sfînt în mijlocul lor pentru totdeauna.
Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi YHWH al lor, şi ei vor fi poporul Meu.
Şi neamurile vor şti că Eu sînt YHWH, care sfinţeşte pe Israel, cînd Locaşul Meu cel sfînt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.` Ezechiel 37:24-28


YHWH să te binecuvinteze, şi să te păzească!
YHWH să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să Se îndure de tine!
YHWH să-Şi înalţe Faţa peste tine, şi-să-ţi dea pacea!
Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu îi voi binecuvînta.  Núm. 6:24-27  Shalom !!!       

5 comentarii:

 1. Cu regret TREBUIE sa spun ca Israel are dreptul la mantuire ca ORICE om de pe fata Pamantului, prin ASCULTARE de ceea ce a spus Dumnezeu..si ceea ce a facut IiSUS Hristos la Golgota..Ioan 3,16...TOATE Profetiile facute in dreptul lui Israel se bazeaza pe ASCULTARE...Daca vei face..Daca vei Pazi...Daca vei asculta..etc..Despre pop. evreu scrie Isaia 5,1-7...Iar Ioan 1,11 scrie ca IiSUS ,,A venit la ai Sai,,,si ai Sai NU L-AU PRIMIT,....Foarte putini L-au primit o Ramasita....ca si acum in Vremea Neamurilor...Evreii vor fi pecetluiti doar 144ooo..dintre aceia care au facut cu YHWH legamant pe temeiul NUMIT SAMANTA...Apoc 7,4-8.. EI SUNT PURI DIN PUNCT DE VEDERE GENETIC....si fac parte din RAMASITA din Apoc 14,12.. Din Ramasita mai fac parte TOTI care Pazesc Poruncile LUI si dintre Neamuri....si MARTIRII care vor fi si care NU se vor inchina duminicii papale..Apoc 14,9-11.. ..ISRAELUI spiritual este acesta din Apoc 14,12....e Biserica Ramasitei LUI..A LUI YAHSHUA

  RăspundețiȘtergere
 2. Ysra-Yah (Ysrael) este un popor Mîntuit...Ysrael trebue doar să rămînă în mîntuirea aceasta ...adică Yahweh Mîntuitorul= Yah shua
  Nu tot ce se coboară din Ysrael este Ysrael
  NU toți fiii lui Abraham sănt Sămînța lui Abraham
  Păgînii(neamurile)=goim ca să fie în poporul lui Yahweh trebue să fie altoiți în acest Maslin bun =Ysrael
  Altoirea o face haMașiya.rom 8 v 30 .
  Foarte bine că Ysrael nu la primit pe isus...ce nevoie aveau de el, de acest impostor care pretinde că e SHuah.
  Mîntuitorul lor este Yah-Shuah.
  Sînt o droae care nu se închină în dumineca papală dar au pe isus al papei ...parte din trinitatea papală,sau țin sarbători papale și organizarea episcopală papală...deci cam tot acolo sînt
  Ysrael este un popor deosebit între popoare care are Legii deosebite de toate popoarele ...aici e diferența
  este Alesul lui YHWH. Și pentru cunoștința ta biserica (curva) na înlocuit Fecioara (Ysrael).

  RăspundețiȘtergere
 3. da silvanus, israel inca nu l-a primi pe Isus dar o va face(zaharia 12:10) si abia atunci israel va fi un popor mantuit

  RăspundețiȘtergere
 4. ineresant si adevarat
  multi sunt contra Israelului si sa nu uitam de religa advetista, martori si ortodoxi care se cred ba Israelul de zi, ba Poporul lui Yahveh, ba Biserica adevarata
  stiim cu toti ca Biblia spune, sa avem credinta si nu religie, asta nu inteleg eu, de ce zisi crestini pretuiesc mai mult religia decat credinta Biblica
  Yahveh Eylohim a lui Israel sa se indure de noi si sa aibe mila de noi

  RăspundețiȘtergere
 5. Emma- Ysrael nu la primit pe isus...asta e chiar foarte bine ,ce nevoie are Ysrael de acest impostor(Idol) Ysrael are Mîntuitor(Shuah) după cum am spus Ysrael trebue să rămînă în mîntuirea aceasta.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...