Israel

Israel

duminică, 22 aprilie 2012

Motive principale să ţinem Sabatul

Motive principale să ţinem Sabatul

Întrebarea este : "De ce unii oameni respecta ziua de odihnă şi închinare sâmbăta, în loc de duminică?" Răspunsul este crucial, deoarece ei cred că Biblia identifică ca(Sabatul) Sâmbăta,este ziua din săptămână care YHWH a rezervato pentru odihnă şi rugăciune. În timp ce mai multe motive ar putea fi date aici, hai sa facem o numărătoare inversă de motive, pentru respectarea Sabatului.

10) Biblia, atât Vechiul cât şi Noul Testament, specifica în mod constant a şaptea zi a săptămânii, Sâmbăta. 

Prima zi a săptămânii (duminica), nu este niciodată desemnata ca zi de odihna .

9) YHWH însuşi a instituit Sabatul în crearea de a face trei lucruri:
a) El sa "odihnit" (literalmente a încetat) de la lucrarea Lui creatoare în ziua a şaptea (Geneza 2:2).
b) El a "binecuvântat" (a acordat aprobarea ) a şaptea zi (Geneza 2:3).
c) El a "sfinţit" (a separat sau pune deoparte), ziua a saptea (Geneza 2:3).

8) Sâmbăta este a patra din cele Zece Porunci, descrise în Exodul 20 şi Deuteronom 5.
 În Exodul 20, Sabatul serveşte ca un simbol al creaţiei - o zi ca aminteasca pe YHWH ca  Creator:

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată YHWH,Elohim al tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
Căci în şase zile a făcut YHWH cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat YHWH ziua de odihnă şi a sfinţit-o. ( Exod 20:8-11 )

În Deuteronom 5, sâmbăta, de asemenea, serveşte ca un simbol al răscumpărării - o zi in care sa ne amintească de YHWH, ca Mântuitor:
Ţine ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti, cum ţi-a poruncit YHWH,Elohim al tău.
Şase zile să lucrezi, şi să-ţi faci toate treburile.
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a YHWH,Elohim al tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine.
Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi YHWH,Elohim al tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins: de aceea ţi-a poruncit YHWH,Elohim al tău, să ţii ziua de odihnă. ( Deuteronom 5:12-15 )

7) Yashua a afirmat că Sabatul a fost Creatia lui YHWH ,destinat pentru beneficiul omenirii: "Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat" (Marcu 2:27). Yashua a folosit expresia (facere si om) legate de creatie, de aceas forma cum le foloseste pentru a identifica casatoria (om- Sabat) ca o ordonanta de Creatie:" Dar la începutul creaţiei, YHWH ia făcut bărbat şi femeie "" Pentru acest motiv. va lăsa omul pe tatăl său şi mama sa şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup ", astfel încât acestea nu mai sunt doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce a împreunat YHWH, omul să nu despartă "(Marcu 10:6-9). Intenţia divină a Sabatului este la fel  aplicabila aşa cum este instituţia căsătoriei.

6) Yashua a afirmat, de asemenea, aspectul răscumpărător al Sabatului prin lucrarea Lui. Cum YHWH a dat pentru Evrei o odihna din robia egipteană, tot asa Yashua, a dat celor care au încredere în El odihnă din robia păcatului: "Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă" (Matei 11 : 28).
Pentru a ilustra lucrarea Sa mântuitoare, Yashua a realizat multe din minunile Sale de vindecare în ziua de Sabat, astfel cum a eliberat captivi  de bolile lor şi declarând că "este îngăduit a face bine în ziua de Sabat" (Matei 12:12). El a făcut acest lucru pe baza de autoritatea Sa divină ca "YHWH al Sabatului" (Marcu 2:28).

Prin Sabat a reamintit Evreilor de eliberarea lor din Egipt, la fel aminteste si la creştini  eliberarea lor de păcat. Ambele evenimente au fost  lucrarea lui YHWH, mai degrabă decât efortul uman. Prin urmare, Sabatul ca un simbol al răscumpărării , ne învaţă să ne odihnim în Yashua ,ca şi cum toate eforturile noastre s-au făcut în El.

5) Sabatul săptămânal este, de asemenea, un simbol al venirea Împărăţiei lui YHWH, atunci când credincioşii se vor bucura de un nesfarsit  de zi de odihnă (vezi Evrei 4:1-10, în special versetul 9,) . Fiecare respectare de sabat pe săptămână ,este o pregustare pământească a odihnei ceresti, de pace, şi părtăşie.

4) Ca o practică regulata, Yashua a observat Sabatul in toată lucrarea Lui (Luca 4:16). Apostolul Pavel şi adnarea primară, inclusiv credincioşi dintre neamuri, de asemenea, au utilizat Sabatul ca o zi de închinare, predicare, rugăciune, şi evanghelizare (Faptele Apostolilor 13:42-44, 16:13, 17:2-4, 18:1, 4 , 11).

3) Sabatul oferă un beneficiu practic pentru o bunastare omeneasca (da timp liber pentru odihnă fizică, mentală, şi spirituală ).  Ziua a şaptea ne eliberează de tiraniile vietii moderne: tensiuni originate de orarii de munca ,de orele suplimentare, graba încoace şi încolo, de afaceri şi indatoriri, cumpărari şi vânzari, productie şi consum, de muncă si  griji. Este o zi pentru a lasa beneficiile de existenta ,este o zi de odihnă divina, pentru neliniştea umana un cadou ,pentru a reînnoi şi reîmprospăta corpul şi sufletul.

2)  Eliberându-ne de la cerinţele  săptămânii de lucru, Sabatul ne oferă un alt beneficiu important: timp pentru a cultiva şi de a restabili relatiile umane. Viata este mai interesanta si completa prin contacte şi interacţiuni cu ceilalţi. Cu toate acestea, din cauza orarelor de munca dictatoriale , am neglijat relaţii foarte esenţiale pentru existenţa noastră umană. Sabatul ne permite să castigam  vieţile altora în mod semnificativ.

 Acesta ne oferă timp de calitate pentru  familie şi prietenii , şi pentru părtăşia cu comunitatea de credinţă. Ca un simbol de odihnă şi eliberarea din robie, în ziua Sabatului, de asemenea, ne invită să ajungem la o comunitate mai mare, pentru a ajuta vecinii, care sunt răniţi de către satisfacerea nevoilor lor fizice, emotionale si spirituale. După toate, cultura de restabilire a relaţiilor umane, este ceea ce Yashua a avut în vedere, atunci când El a spus, "Este îngăduit a face bine în ziua de Sabat" (Matei 12:12).

1) În cele din urmă, Sabatul oferă o oportunitate de a cultiva ,cea mai importantă relaţie din viaţa noastră - relaţia noastră cu YHWH. În timp ce am putea să ne închinam lui YHWH pe tot parcursul săptămânii, tendinţa noastră umană ,este de graba pentru treburile noastre, oferindu-ne o fuga trecătoare de aici şi acolo.

De aceea Sabatul (ceea ce înseamnă, literal, "să înceteze"),ne  invită pentru a face o decizie intenţionată de a înceta din activităţile noastre lumeşti şi grijile şi să ne concentrăm atenţia asupra lui YHWH, de a comunica cu El prin închinare, rugăciune, şi citirea Bibliei. De a petrece timp neîntrerupt cu El, vom deveni mai sensibili la prezenţa Lui , de a ne reaminti creatiile sale asupra vieţilor noastre. Vedem că toată existenţa noastră este înfăşurata în El - trecutul nostru, prezentul şi viitorul , pentru-că El este Creatorul nostru, Răscumpărătorul, şi regele nostru. 

Prin urmare, atunci când observăm Sabatul, de fapt, ne amintim că îi aparţinem lui YHWH.  Nu este de a adora Sabatul, ci a ne închina lui YHWH, prin Sabat. Sabatul este doar un  memorial in timp, un instrument necesar pentru a ne ajuta să ne concentrăm atenţia ,asupra  tuturor  lucrurilor. Şi atunci când ne uităm la Sursa pentru existenţa noastră, atunci imediat toate celelalte lucruri în viaţa noastră sunt puse întro directie corecta.

Shabbatul in Noul Testament
Si iata ca in sinagoga era un om care avea o mana uscata. Ei, ca sa poata invinui pe Yashua, L-au intrebat: "Este ingaduit a vindeca in zilele de Sabat?" (Mat.12:10)
Cu cat mai de pret este deci un om decat o oaie? De aceea este ingaduit a face bine in zilele de Sabat." (Mat.12:12)
Rugati-va ca fuga voastra sa nu fie iarna, nici intr-o zi de Sabat. (Mat.24:20)

Apoi le-a zis: "Sabatul a fost facut pentru om, iar nu omul pentru Sabat; (Marc.2:27)
In alta zi de Sabat, s-a intamplat ca Yashua a intrat in sinagoga si invata pe norod. Acolo era un om care avea mana dreapta uscata. (Luc.6:6)
Indata omul acela s-a facut sanatos, si-a luat patul si umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat. (Ioan.5:9)
Si era o zi de Sabat cand facuse Isus tina si-i deschisese ochii. (Ioan.9:14)

De frica sa nu ramana trupurile pe cruce in timpul Sabatului - caci era ziua Pregatirii, si ziua aceea de Sabat era o zi mare - iudeii au rugat pe Pilat sa zdrobeasca fluierele picioarelor celor rastigniti si sa fie luati de pe lemnul rastignirii. (Ioan.19:31)
Caci locuitorii din Ierusalim si mai marii lor n-au cunoscut peYashua; si, prin faptul ca L-au osandit, au implinit cuvintele Prorocilor, care se citesc in fiecare Sabat. (Fapt.13:27)
Caci inca din vechime, Moise are in fiecare cetate oameni care-l propovaduiesc, fiindca este citit in sinagogi in toate zilele de Sabat." (Fapt.15:21)
Pavel, dupa obiceiul sau, a intrat in sinagoga. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, (Fapt.17:2)

Pavel vorbea in sinagoga in fiecare zi de Sabat si indupleca pe iudei si pe greci. (Fapt.18:4)
Nimeni, dar, sa nu va judece cu privire la mancare sau bautura, sau cu privire la o zi de sarbatoare, cu privire la o luna noua sau cu privire la o zi de Sabat, (Col.2:16)
Ramane, dar, o odihna ca cea de Sabat pentru poporul lui YHWH. (Evr.4:9)
Cand au iesit afara, Neamurile i-au rugat sa le vorbeasca si in Sabatul viitor despre aceleasi lucruri. (Fapt.13:42)
 In Sabatul viitor, aproape toata cetatea s-a adunat ca sa auda Cuvantul lui YHWH. (Fapt.13:44)


     Ziua Pregatirii , Shabbatul si ziua de dupa Shabbat
Era ziua Pregatirii si incepea ziua Sabatului. (Luc.23:54)
s-au intors si au pregatit miresme si miruri. Apoi, in ziua Sabatului, s-au odihnit, dupa Lege. (Luc.23:56)
Dupa ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, si Salome au cumparat miresme ca sa se duca sa unga trupul lui Yashua. (Marc.16:1)

 Aceste 3 versete ne lamuresc mai clar ziua de pregatire inainte de Sabat,ziua Sabatului,si Ziua de dupa Sabat.

 Cand a venit ziua Sabatului, a inceput sa invete pe norod in sinagoga. Multi, cand Il auzeau, se mirau si ziceau: "De unde are El aceste lucruri? Ce fel de intelepciune este aceasta care I-a fost data? Si cum se fac astfel de minuni prin mainile Lui? (Marc.6:2)
A venit in Nazaret, unde fusese crescut; si, dupa obiceiul Sau, in ziua Sabatului a intrat in sinagoga. S-a sculat sa citeasca, (Luc.4:16)
Yashua invata pe norod intr-o sinagoga in ziua Sabatului. (Luc.13:10)

 Aceste 3 versete demonstreaza ca Yashua respecta Ziua Sabatului.

 Din Perga si-au urmat drumul inainte si au ajuns la Antiohia din Pisidia. In ziua Sabatului, au intrat in sinagoga si au sezut jos. (Fapt.13:14)
In ziua Sabatului am iesit afara pe poarta cetatii, langa un rau, unde credeam ca se afla un loc de rugaciune. Am sezut jos si am vorbit femeilor care erau adunate laolalta. (Fapt.16:13)
Ramane, dar, o odihna ca cea de Sabat pentru poporul lui YHWH. (Evr.4:9)

 Aceste 3 versete ne arata ca si ucenicii Respectau si indrumau la respectarea Sabatului

 Si orice vom cere vom capata de la El, fiindca pazim poruncile Lui si facem ce este placut inaintea Lui. (1Ioan.3:22)
Cine pazeste poruncile Lui ramane in El, si El in el. Si cunoastem ca El ramane in noi prin Duhul pe care ni L-a dat. (1Ioan.3:24)
Caci dragostea de YHWH sta in pazirea poruncilor Lui. Si poruncile Lui nu sunt grele; (1Ioan.5:3)
Si dragostea sta in vietuirea dupa poruncile Lui. Aceasta este porunca in care trebuie sa umblati, dupa cum ati auzit de la inceput. (2Ioan.1:6)

 In aceste versete YHWH intareste Poruncile, deci Sabatul este o Porunca, nu numai celelalte 9.

 2.Noua insa YHWH ni le-a descoperit prin Duhul Sau. Caci Duhul cerceteaza totul, chiar si lucrurile adanci ale lui YHWH.  
14. Dar omul firesc nu primeste lucrurile Duhului lui YHWH, caci pentru el sunt o nebunie; si nici nu le poate intelege, pentru ca trebuie judecate duhovniceste.
 Omul duhovnicesc, dimpotriva, poate sa judece totul, si el insusi nu poate fi judecat de nimeni.(1Corinteni2,14)                             Shalom Israel !!!

13 comentarii:

 1. Shabatul e sfintit de Domnul

  RăspundețiȘtergere
 2. CINE SE ODIHNESTE IN ZIUA DE SABAT FACE SI EL CE A FACUT DUMNEZEU SI FIUL APOI DOMNUL ISUS SI NOI SINTEM O PIRGA A FAPTURII LUI SI TREBUIE SA NE FACEM PARTASI FIRII DUMNEZEIESTI DECI ZIUA DE ODIHNA SABATUL TREBUIE RESPECTAT

  RăspundețiȘtergere
 3. Tinta poruncii este dragostea.Si dragostea sta in vietuirea dupa poruncile LUI si poruncile LUI nu sint grele ,atunci si ziua de odihna din porunci trebuie respectata,Daca zice cineva il cunosc,si nu pazeste poruncile LUI este un mincunos si adevarul nu este in el.

  RăspundețiȘtergere
 4. Bine ati venit pe Blog,va astept cu mai multe completari astfel dar putem intarii cea ce ne cere Mantuitorul prin Cuvantul sau de a Propovadui la toata lumea ,dupa cum spune versetul din Maleahi 3 Atunci si cei ce se tem de YHWH au vorbit adesea unul cu altul; YHWH a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de YHWH si cinstesc Numele Lui.

  Astazi avem aceasta oportunitate ca Cuvantul sa ajunga in orice casa la oameni care nu au avut aceasta oportunitate de a cunoaste Adevarul,tocmai dupa cum spune acest verset :"Stiu faptele tale: iata, ti-am pus inainte o usa deschisa pe care nimeni n-o poate inchide, caci ai putina putere, si ai pazit Cuvantul Meu si n-ai tagaduit Numele Meu. (Apoc.3:8)

  Fiti Binecuvantati toti vizitatorii !!!

  RăspundețiȘtergere
 5. Da ! Florin ...Poruncile lui יהוה nu sînt grele ..Numai vezi că creștinismul a abrogat aceste Porunci ca Nevalabile. Pentru că pentru Ei creștini a venit mister Isus și a răstignit Poruncile lui Cel Atotputernic. Este important ca omul să cerceteze Scripturile ...și să nu cumpere tot ce se vinde pe pieață יהוהa sfințit Șabatul ..Popa (Papa ) dumineca.. Mahomed vinerea , Keysler Șabatul lunar în raport de lună. Teoria lunistă pare că face sens ..dar e total aiurea

  RăspundețiȘtergere
 6. Muhamad nu era in epoca Persana, cind acestia urmau un periodic de 7 (sapte) zile cu ziua lui Saturn/Simbata pe pozitia intiia in periodic.
  Nu ai cum sa nu accepti acest adevar dureros care condamna pe toti cei ce au urmat lui Contantin prin inselaciunea scimbarii pozitiei celor doua zile.
  Deci, daca numeri pe degete, vei afla de ce tin mulsumanii ziua de Vineri, pentru ca si ei (ismaielitii) au aceias origine, se trag tot din Abraham si eu cred ca el, Abraham i-a invatat pe ambii copii ceia ce stia. Numai ca timpul, i-a distantat pe urmasii celor doi, formind fiecare popoare diferite cu religii diferite.

  RăspundețiȘtergere
 7. Noi (crestinii)ortodocsii tinem duminica ca zi de odihna pt. ca duminica este ziua in care a inviat Domnul si Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Este cea mai importanta zi a omenirii . Hristos a inviat din morti cu moartea pe moarte calcant si celor din morminte Viata daruindu-le. Asemenea si noua. Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau din toata inima ta si din tot cugetul tau si cu toata puterea ta. Iar pe aproapele tau ca pe tine insuti. In aceste 2 porunci atarna toata legea si toti profetii. Apropo , ce ziceti de Sfanta Lumina care se pogoara in Ierusalim DOAR la rugaciunile facute de patriarhul crestin ortodox al Ierusalimului?

  RăspundețiȘtergere
 8. IONUȚ voi Ortodocșii țineți Dumineca pentru că...hristos a înviat din morți dumineca!!!
  Oare ?Să admitem faptul că ( vorbesc prezumatic) Mîntuitorul a înviat în ziua întîia raportată la ziua numită dumineca...Nu este nici un indiciu Scriptural că închinătorii trebue să se închine dumineca pentru a celebra învierea!. Scriptural în ziua întîia (dumineca) doar a fost descoperit că MÎNTUITORUL nu mai este în mormînt și mai tîrziu EL sa arătat unor femei și apoi ucenicilor LUI. Momentul Învieri nimeni nu la văzut...
  5. Dar îngerul a luat Cuvîntul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe יהושע (Yașua) care a fost răstignit.
  6. El nu este aici; El este înviat, după cum* zisese. Veniţi și vedeţi locul unde zăcea Stăpînul; Matei 28 :5-6.
  Deci în ziua întîia doar sa constatat că MÎNTUITORUL nu mai este în mormînt...deci învierea și celebrarea învieri este non-sens. În ceia ce privește așa zisa ...sfînta lumină....să-mi fie cu ertare dar și șamani (vraci) indieni aprind focul doar prin o simplă batae din pălmi ...aici e o șmecherie demonică pentru a înșela masele de închinători
  https://www.youtube.com/watch?v=pd-o8ineMuE

  RăspundețiȘtergere
 9. Mai Silviu mai... cum dai tu ca exemplu doar textele care iti sunt favorabile... E clar eu nu cunosc Biblia asa ca tine, asa ca ia si cauta versetele unde scrie "o zi daca o tii pt Domnul o tii, iar daca nu o tii tot pt Domnul nu o tii", sau "Dumnezeu va da o alta zi ca cea de sabat" fara sa ne zica mai departe la ce anume s-a referit, iar Isus a murit pe cruce vineri seara inainte de ziua de odihna de sambata (sabat) si insusi Isus a afirmat in nenumarate ori ca El va fi omorat iar a treia zi va invia, adica vineri seara, sambata si duminica dimineata. Sabatul a fost lasat evreilor ca o aducere aminte iesirea lor din egipt, dar te intreb Adam a tinut sabatul??? sau Noe? Avram, Iacov, Isac??? Dar Moise pana sa primeasca porunca de la Dumnezeu? Clar sabatul este pt evrei dar noi ceilalti nu avem nicio obligatie asa ca nu trebuie sa judecati voi daca tinem sau de ce nu tinem.

  RăspundețiȘtergere
 10. Te amagesti Nita rau de tot...prin cea ce scrii, este o forma de Golanie Teologica de asi alege versete ca sa poti sa ti satisfaci poftele....insa Shabbatul face parte din Porunci, si cine al calca Scriptura ne vorbeste astfel : Tu mustri pe cei ingamfati, pe blestematii acestia care se ratacesc de la poruncile Tale. (Ps.119:21)

  Cine zice: "Il cunosc", si nu pazeste poruncile Lui, este un mincinos, si adevarul nu este in el. (1Ioan.2:4)

  Caci dragostea de Yahweh sta in pazirea poruncilor Lui. Si poruncile Lui nu sunt grele; (1Ioan.5:3)

  Aici este rabdarea sfintilor, care pazesc poruncile lui Yahweh si credinta lui Yashua." (Apoc.14:12)

  RăspundețiȘtergere
 11. Schimbati va rog culoarea de fundal, cel putin asa cum era inainte. Este deficil de citit in culorile astea. Multumesc

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...