Israel

Israel

duminică, 22 aprilie 2012

Imagini Religioase şi Biblia.

Imagini Religioase şi Biblia.

Blasfemie la adresa lui Dumnezeu

 Care este opinia lui YHWH despre imaginile de natura religioasa ?

Una dintre cele Zece Porunci ale Legii lui YHWH spune: 

3Să nu ai zei afară de Mine YHWH.
4Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.
5Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, YHWH,Elohim al tău, sunt un YHWH gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,
6şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. ( Exod 20:3-6 )

Inchinare la un idol turnat
Problema de ascultare, de voia lui YHWH,si de  poruncile Lui, care sunt Dreptatea , este esenţiala ,pentru o relaţie bună între fiecare persoană şi YHWH Cel Atotputernic.

9Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui YHWH? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,
10nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui YHWH. (1 Cor. 6)

7Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi YHWH al lui, şi el va fi fiul Meu.
8Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua." (Apocalipsa 21)

Strasburg - U.E. Imitarea Turnului Babel
15"Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urâciune înaintea lui YHWH, un lucru ieşit din mâini de meşter, şi care-l va pune într-un loc ascuns!" - Şi tot poporul să răspundă: "Aleluia!" ( Deuteronom 27 )

9Tu ai făcut mai rău decât toţi cei ce au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci zei şi chipuri turnate ca să Mă mânii, şi M-ai lepădat înapoia ta! ( 1 Imparati 14 )

 "Producătorii de idoli sunt un nimic, imaginile  preţioase sunt lipsite de valoare ,si cei ce se inchina nu vad  şi nu ştiu nimic şi astfel vor fi dezamăgiţi. Cine fabrica sau face un zeu sau o imagine fara sa obtina un venit ? Toti adepţii lor vor fi dezamagiti, pentru ca artistii care le fac, sunt si ei oameni. Cind acestia se vor prezenta la judecata o să tremure şi vor fi umpluti de ruşine. 
Papa se inchina la un idol turnat
9Cei ce fac idoli, toţi sunt deşertăciune, şi cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de ruşine.
10Cine este acela care să fi făcut un zeu, sau să fi turnat un idol, şi să nu fi tras nici un folos din el?
11Iată, toţi închinătorii lor vor rămâne de ruşine, căci înşişi meşterii lor nu sunt decât oameni; să se strângă cu toţii, să se înfăţişeze, şi tot vor tremura cu toţii şi vor fi acoperiţi de ruşine.
12Fierarul face o secure, lucrează cu cărbuni, şi o făţuieşte şi-i dă un chip cu lovituri de ciocan, şi o lucrează cu puterea braţului; dar dacă-i este foame, este fără vlagă; dacă nu bea apă, este sleit de puteri.
13Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, făţuieşte lemnul cu o rindea, şi-i înseamnă mărimea cu compasul; face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă.
14Îşi taie cedri, goruni şi stejari, pe care şi-i alege dintre copacii din pădure. Sădeşte brazi, şi ploaia îi face să crească.
Spiritismul
 15Copacii aceştia slujesc omului pentru ars, el îi ia şi se încălzeşte cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pâine, şi tot din ei face şi un dumnezeu căruia i se închină, îşi face din ei un idol, şi îngenunchiază înaintea lui!
16O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregăteşte o friptură, şi se satură; se şi încălzeşte, şi zice: ,Ha! ha!' m-am încălzit, simt focul!"
17Cu ce mai rămâne însă, face un dumnezeu, idolul lui. Îngenunchiază înaintea lui, i se închină, îl cheamă, şi strigă: "Mântuieşte-mă, căci tu eşti dumnezeul meu!"
18Ei nu pricep şi nu înţeleg, căci li s-au lipit ochii, ca să nu vadă, şi inima, ca să nu înţeleagă.
19Nici unul nu intră în sine însuşi, şi n-are nici minte, nici pricepere să-şi zică: "Am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne şi am mâncat-o: şi să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închin înaintea unei bucăţi de lemn?"
20El se hrăneşte cu cenuşă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-şi mântuiască sufletul, şi să nu zică: "N-am oare o minciună în mână?"  ( Isaia 44:9-20 )

Ce crede YHWH despre procesiunile şi manifestarile de inchinare la imaginile religioase?

Puparea Moastelor,Inchinare la un mort
16Toţi sunt ruşinaţi şi uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii idolilor.
17Dar Israel va fi mântuit de YHWH, cu o mântuire veşnică. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi, în veci.
18Căci aşa vorbeşte YHWH, Făcătorul cerurilor, singurul YHWH, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: "Eu sunt YHWH, şi nu este altul!
19Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: ,Căutaţi-Mă în zadar!' Eu, YHWH, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept."
20"Strângeţi-vă, veniţi şi apropiaţi-vă împreună, voi cei scăpaţi dintre neamuri! N-au nici o pricepere cei ce îşi duc idolul de lemn, şi cheamă pe un zeu, care nu poate să-i mântuiască. ( Isaia 45:16-20 )

Craciunul - Inchinarea la Zeul Mitra
16"Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, şi nu stărui pe lângă Mine; căci nu te voi asculta!
17Nu vezi ce fac ei în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului?
18Copiii strâng lemne, părinţii aprind focul, şi femeile frământă plămădeala, ca să pregătească turte împărătesei cerului, şi să toarne jertfe de băutură zeilor, ca să Mă mânie."
19"Pe Mine Mă mânie ei oare? zice YHWH; nu pe ei înşişi, spre ruşinea lor?"
20"De aceea, aşa vorbeşte YHWH,Elohim  ,Iată, mânia şi urgia Mea se vor vărsa peste locul acesta, peste oameni şi dobitoace, peste copacii de pe câmp şi peste roadele pământului; şi va arde, şi nu se va stinge."  ( Ieremia 7:16-20 )

YHWH doreşte o relaţie intimă cu fiecare persoană, fără intermediari, prin mijloace false. Textele  expuse, sunt doar  o mica parte din ceea ce, în mod clar ne învaţă YHWH in Biblia ,YHWH pedepseste serviciile aduse cu inchinare la imagini sau idoli .
Preotimea se inchina la Icoane Idoli pictati16Cum se împacă Templul lui YHWH cu idolii? Căci noi suntem Templul lui YHWH cel viu, cum a zis YHWH: "Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi YHWH al lor, şi ei vor fi poporul Meu."( 2 Corinteni 6 )

           Shalom !!!2 comentarii:

 1. Idolii sînt mulți și de multe feluri...Cel mai cunoscut IDOL este ISUS sub formele cunoscute ca statui, icoane și cel mai frecvent ISUS din inimă. Toată creștinătatea ...tot ce stă sub semnul crucii se închină la acest Idol numit ISUS.
  Mulți îl confundă cu Mîntuitorul (SHuah=Unsul) și spun că e tot una ...asta e o altă Minciună a lui Șatan
  Isus nu este Yahshua(Yașua)
  Yahshua nu este isus
  Creștinismul papal a furat identitatea lui Yahshua și a atribuit-o lui Isus invenția lui Constantin.

  RăspundețiȘtergere
 2. Este cel mairelevant text despre Blogger: Israel Shabbat Shalom.
  Bravo!

  my web page chestionare auto

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...