Israel

Israel

marți, 24 aprilie 2012

De ce ? unii Creştini resping Israelul

 De ce ? unii Creştini resping Israelul

  Israelul este din ce în ce mai urât de restul lumii.

Propagarea tot mai mare,a anti-semitismului în Europa,SUA ,Mediul Orient şi în întreaga lume.

Dacă sunteţi un Creştin sau un Evreu, care crede în Biblie, acesta nu este un mister.

Într-adevăr, totul a fost prezis prin Profeti.


Ceea ce nu înţeleg este, de ce unii Creştini practicanţi resping Israelul.

Pentru a respinge Evreii şi Naţiunea lor este de a respinge temelia Creştinismului.
 Chiar să fi Crestin caldicel, atunci când vine vorba de Evrei şi Israel te respingi în mod fundamental de măslin pe care ai fost altoit , aşa cum se explica în Romani 11:24-26)


Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr'un măslin, care din fire era sălbatec, ai fost altoit, împotriva firii tale, într'un măslin bun, cu cît mai mult vor fi altoiţi ei, cari sînt ramuri fireşti, în măslinul lor?
Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într'o împietrire, care va ţinea pînă va intra numărul deplin al Neamurilor.
Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum este scris: ,,Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile dela Iacov. Romani 11:24-26

Ceea ce astăzi mulţi Creştini sunt martori la renaşterea lui Israel este descris în Biblie ca o minune, mai mare decât divizarea a Mării Roşii, mana din cer, şi toate celelalte lucrari ale lui YHVH asociate cu Exodul si intrarea lui Israel în Ţara Promisă. Asta e ceea ce am învăţat în Ieremia 23:7-8.
,,De aceea iată, vin zile, zice YHVH, cînd nu se va mai zice: ,Viu este YHVH, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!`
Ci se va zice: ,Viu este YHVH, care a scos şi a adus înapoi sămînţa casei lui Israel din ţara dela miază noapte şi din toate ţările în cari îi risipisem! ,Şi vor locui în ţara lor.`Jeremia 23:7-8

Cu toate acestea, o doctrină  Maligna rău intentionata , sub numele de Teologie a înlocuirii, în toate privinţele  dezgustatoare care este si o Teologie de Eliberare,din mana lui YHVH , îşi are rădăcinile în biserică.

Regret să va spun, dar trebuie ,s-a ajuns de a abandona Scrierile Bibliei si de a se trata în mod alegoric o bună parte a Bibliei ,in favorea Doctrinei Teologice Adoptate ,si care cu tarie au curajul sa se numeasca Crestini .
Copii Evrei ucisi in Franta 2012
Între timp, copiii evrei sunt executati cu sânge rece şi filmati în Franţa.

 Unii dintre "creştini" din Statele Unite încearcă să găsească un teren comun cu musulmanii, care spun că se închină aceluiaşi YHVH.

 Boicoturi contra Israel sunt organizate de oameni care pretind a fi creştini.ONU continuă să aprobe tot mai multe rezoluţii împotriva lui Israel, decât faţă de restul naţiunilor lumii, împreună.
 Lumea se uita cu mâinile în sân ca o ţară care a promis să anihileze Israelul şi Evreii , Iranul se pregăteşte cu arme nucleare si sisteme de lansare a rachetelor.
 Şi voi ştiti că lumea va condamna Israelul în cazul în care Israelul ridica un deget pentru a se proteja.


Avem o problemă, pentru că văd alţi creştini  pe partea greşită , cind YHVH ne indeamna la Respectarea Poruncilor si Orinduielilor lui , asa zisi Crestini se raporteaza la Paganism Implinind cea ce Satana a modificat,de ex. Sambata in Duminica , Sarbatorile lui YHVH sunt total ignorate de asa zisi Crestini ,mai degraba Sarbatoresc Traditia si Obiceiurile Pagane,iar cind e vorba de Sarbatorile lui YHVH stabilite dupa voia lui YHVH,asa zisi Crestini se scuza caci erau pentru Evrei,atunci daca YHVH,Elohim este YHVH a lui Israel atunci de ce Implinesti ce e Pagan si cea ce cere YHVH ajungeti sa va luptati contra lui , punind in valoare mai degraba Poftele firii.
Armele Iranului
Anti-semitismul este extrem de otravitor, în lumea noastră de astăzi ,se ajunge la proporţii foarte mari .

Biserica lui YHVH nu poate sa se dezice de Israel , deorece din momentul morti lui Yashua pe cruce si noi suntem Israelul nou !

Unde este Biserica adevarata care studiaza Scriptura mai presus de Scolile  si Seminariile Proprii , Evident ca nu se citeste Biblia.

Cuvântul lui YHVH, prin Profeti a prezis revenirea evreilor în Israel, dar, de asemenea, prezice că drumul către Ierusalim, va deveni o piatra de greoaie pentru întreaga lume .(Zaharia 12:3).
În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica, vor fi vătămaţi, şi toate neamurile pămîntului se vor strînge împotriva lui.Zaharia 12:3

De asemenea, prezice că Israel va triumfa peste toate necazurile, şi că oamenii şi naţiunile vor fi judecaţi cu privire la modul în care trateaza Israelul .(Mica 4:6,7) - Copii lui YHVH (Zaharia 2:8).

,,În ziua aceea, zice YHVH, voi aduna pe cei şchiopi, voi strînge grămadă pe cei izgoniţi, şi pe aceia pe cari -i chinuisem.

Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic; şi YHVH va împărăţi peste ei, pe muntele Sionului, de acum şi pînă'n veac! Mica 4:6-7
În ziua aceea, YHVH va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David; şi casa lui David va fi ca YHVH, ca Îngerul lui YHVH înaintea lor.Zaharia 12:8


Lumea urăşte Israelul, deoarece printul lumii Satana  urăşte Israelul (Ioan 16:11).

în ce priveşte judecata: fiindcă stăpînitorul lumii acesteia este judecat.Joan 16:11

Dar de ce Israelul este urat si de creştini ? Nu citesc Biblia .

Nicăieri în paginile Bibliei nu indică faptul că "Biserica" a înlocuit promisiunile lui Israel ? De fapt, Biblia afirmă categoric opusul.

YHVH nu se schimba mintea lui. Acesta este acelaşi ieri, astăzi şi mâine. 


Creştinii au promisiunile lor,din partea lui YHVH , doar pentru că am fost adoptati ca copiii adoptivi ai lui Avraam, Isaac si Iacov, prin credinţa în Mesia.

Acesta este un studiu biblic care este deja scris si in alte titluri prin Semnificatia  Poruncilor , Sarbatorile si Orinduielile lui YHVH si Profetiile despre Israel . Dar permiteţi-mi să închei cu Isaia 62:

,,De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, pînă nu se va arăta mîntuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie, care s'aprinde.
Atunci neamurile vor vedea mîntuirea ta, şi toţi împăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume nou, pe care -l va hotărî gura lui YHVH.Isaía 62:1-2


 Aceasta înseamnă că YHVH nu va parasii pe Israel.

Iată, neamurile se vedea dreptatea lui, şi toţi împăraţii şi conducătorii de pământ, slava ei: tu, Israele, tu vei fi chemat de un nume nou, care foarte gura de YHVH va va da!
Vei fi o diademă minunata în mâinile Eternului, o coroană regală în mâna lui YHVH .
Vei fi o cunună strălucitoare în mîna lui YHVH, o legătură împărătească în mîna lui YHVH al tău.Isaía 62:3

Cum se uneşte un tînăr cu o fecioară, aşa se vor uni fiii tăi cu tine; şi cum se bucură mirele de mireasa lui, aşa se va bucura YHVH al tău de tine.``
,,Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte străjeri, cari nu vor tăcea nici odată, nici zi nici noapte! Voi cari aduceţi aminte lui YHVH de el, nu vă odihniţi de loc!
Şi nu -I daţi răgaz, pînă nu va aşeza din nou Ierusalimul, şi -l va face o laudă pe pămînt.
YHVH a jurat pe dreapta Lui şi pe braţul Lui cel puternic, zicînd: ,Nu voi mai da grîul tău hrană vrăjmaşilor tăi, şi fiii străinului nu vor mai bea vinul tău, pentru care tu te-ai ostenit.
Ci cei ce vor strînge grîul, aceia îl vor mînca şi vor lăuda pe YHVH, şi ceice vor face vinul, aceia îl vor bea, în curţile locaşului Meu celui sfînt.``

,,Treceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi o cale poporului! Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi un steag peste popoare!
Iată ce vesteşte YHVH pînă la marginile pămîntului: ,Spuneţi fiicei Sionului: ,Iată, Mîntuitorul tău vine; iată, plata este cu El, şi răsplătirile merg înaintea Lui.
Ei vor fi numiţi ,Popor sfînt, Răscumpăraţi ai lui YHVH.` Iar pe tine, te vor numi ,Cetate căutată şi nepărăsită.``Isaía 62:5-12
Steag Israel


 Ridicaţi un steag pentru neamuri!


Deci Crestinilor nu va lasati Amagiti de Teologia Doctrinara ,reveniti la Credinta Primilor Crestini , Studiind Scriptura veti vedea caci YHVH nu si a tradat Poporul iubit > Israel <      Shalom !!!

8 comentarii:

 1. Dacà ì-mi mai doresc ceva cu adevàrat pe acest pàmìnt este sà vad clipele si momentele ìn care poporul lui Dumnezeu ISRAEL ÌL vor recunoaste toti deodatà pe ISUS ca fiind MASHYAH. Doamne Binecuvinteazà pe ISRAEL .

  RăspundețiȘtergere
 2. ŞALOM, ĦAVERIM/ PACE, CONFRAŢI DE LEGĂMÂNT!

  Pentru a înţelege motivele pentru care copleşitor de mulţi creştini resping Israelul şi israelologia (doctrina care face parte din ansamblul teologiei sistematice sau dogmatice şi care tratează relaţiile lui Dumnezeu cu Israelul, precum şi relaţiile Israelului cu ne-evreii şi lumea), trebuie să porneşti de la cauzele istorice, de la analiza tensiunilor existente în aşa-numitul "iudaism al celui de-al doilea Templu"... Vei observa că, înainte de anul 135 e.n., în Israel existau între 24 şi 40 de "secte", de fapt, partide politico-religioase. Acestea se războiau între ele, iar "mesianismul", "creştinismul", întemeiat prin anul 30-33 era şi el una dintre aceste "secte"... Nu intru în detalii...
  E suficient să amintesc evenimentele istorice din anul 70 (distrugerea templului), anul 90 (înfiinţarea iudaismului rabinic, cel care există şi azi) şi anul 135, distrugerea Yeruşalayim-ului şi Galut, adică Diaspora (deşi mulţi evrei deja trăiau în Galut, de veacuri întregi...)
  Mai trebuie să analizezi şi sinagogile mesianice inundate de un un fluviu de ne-evrei, după anul 48 (Fapte, cap. 15), precum şi moartea apostolilor, a Părinţilor apostolici (Titus, Timotei, Dimitrie, Clement etc) şi apariţia antiiudaismului Părinţilor "Bisericii", adică latinii Tertullian şi Augustin, şi răsăritenii Grigore din Nyssa, Chiril al Alexandriei, Theodoret din Cyr şi delirantul Ioan Gură de Aur (Chrysostom).
  După aceste evenimente istorice, sociale, politice, intelectuale, scena era pregătită pentru antiiudaismul teologic plenar, pentru persecuţii, antisemitism, antisionism, Holocaust, revizionism şi negaţionism.
  Actualmente, lumea se îndreaptă spre distrugerea totală a evreimii şi a iudaismului.
  Am zis că "LUMEA se îndreaptă", dar Cel Preaînalt (baruch-Hu!) nu va îngădui aceasta!

  B(E)RAĦOTH/ BINECUVÂNTĂRI!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Imi puteti raspunde de ce folositi termenul antisemit doar in cazul evreilor? Ptr ca si musulmanii sunt semiti. Iar daca un arab are ceva cu un evreu ( sau invers) nu poate fi catalogat antisemit.

   Ștergere
 3. D.Tamas; Ysra-Yah(israel) sa-l Primeasca pe isus?..Omule ,cine este isus? si ce are a face isus cu Ysra-yah?
  Ysra-Yah nu-l vrea pe paginul isus..Moshiah lui Ysra-Yah este Yahushua(h) si nu paginul; inventia catolica isus.
  isus edte un IDOL nu Moshiah(Mesiah)
  Mai pune mina pe o Scriptura Adevarata si nu te balaci cu biblia corupta de popa cornilescu.Adevaratele Scripturi care-l arata pe Adevaratul Mesiah ;nu sint bibliile traditionale ..cauta Scripturile Adevarate

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. si unde sunt acele Scripturi adevarate?As vrea si eu una

   Ștergere
 4. Il resping din cauza "sinagogii satanei" - a falsilor evrei care controleaza lumea (si Romania - Petre Roman, Dan Voiculescu, Berceanu, Olteanu, etc) si a evreilor "adevarati" care nu se sfiesc sa profite din asocierea cu ei...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cand mai dai nume,fa bine si te documenteaza .

   Ștergere
 5. Măi Anonim din 14 april...Sînt documentat în privința Numelor cred că tu ar trebui să faci asta..adică să documentezi de la o sursă reală nu de la Yudaismul corupt

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...