Israel

Israel

vineri, 13 aprilie 2012

Cele 10 Porunci in Vechiul si Noul Testament

Cele 10 Porunci in Vechiul si Noul Testament
In Toata Biblia,cele 10 Porunci sunt unice
Au fost texte unice vorbite direct de YHWH poporului sau

1Atunci YHWH a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis:

Au fost texte unice scrise, direct cu degetul lui YHWH.

18 Când a isprăvit YHWH de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui YHWH. Exod 31:18

Noul Testament reafirmă toate principiile conţinute în Cele Zece Porunci, pentru creştinii în Noul Legământ. Conduita morala pentru toate vârstele şi naţiunile se bazează pe principii într-un mod unic de către YHWH a lui Israel.
Cele Zece Porunci  date de YHWH şi sunt descrise în Exodul 20:3-17  în textul de mai jos, sunt redate  Noul Testament. Acest lanţ de pasaje, arată că principiile celor Zece Porunci, sunt încorporate în relaţia noastră cu YHWH în contextul Noului Legământ,  făcut posibil prin credinţa în Yashua.

Porunca 1a

3Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine YHWH. (Exod 20:3)

37Yashua i-a răspuns: "Să iubeşti pe YHWH,Elohim al tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău."
38"Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă.  (Matei 22:37,38)
6Este un singur Eylohim şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. (Efeseni 4:6)

Porunca 2a

4Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.

5Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, YHWH,Elohim al tău, sunt YHWH gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,   (Exod 20:4,5)

2Cunoaştem că iubim pe copiii lui YHWH prin aceea că iubim pe YHWH şi păzim poruncile Lui. (1 Ioan 5:2)
29Astfel dar, fiindcă suntem de neam din YHWH, nu trebuie să credem că YHWH este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului.  (Faptele Apostolilor 17:29)
24YHWH este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr." (Ioan 4:24)

Porunca 3a

7 Să nu iei un nume deşert drept Numele lui YHWH,Elohim al tău; căci YHWH nu va lăsa nepedepsit  pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. (Exod 20:7)

34Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui YHWH;  (Matei 5:34,35)
35nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat.  cel ce va lua în deşert Numele Lui.
9Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: "Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; (Matei 6:9)

Porunca 4a

8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.

9Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.
10Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată YHWH,Elohim al tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
11Căci în şase zile a făcut YHWH cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat YHWH ziua de odihnă şi a sfinţit-o. (Exod 20:8-11)
27Apoi le-a zis: "Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat;
28aşa că Fiul omului este YHWH chiar şi al Sabatului." (Marcu 2:27,28)
4Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: "YHWH S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui."
Ramane, dar, o odihna ca cea de Sabat pentru poporul lui YHWH. (Evr.4:4,9)

Porunca 5a

12Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă YHWH,Elohim al tău.Exod 20:12

1Copii, ascultaţi în YHWH de părinţii voştri, căci este drept.
2"Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta" - este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă -
3"ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ."   (Efeseni 6:1-3)

Porunca 6a

13Să nu ucizi.   (Exod 20:13)

15Oricine urăşte pe fratele său, este un ucigaş; şi ştiţi că nici un ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el. (1 Ioan 3:15)

Porunca 7a

14Să nu preacurveşti.  (Exod 20:14)

9Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui YHWH? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,   (1 Corinteni 6:9)
4Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci YHWH va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Porunca 8a

15Să nu furi. (Exod 20:15)

28Cine fura, să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. (Efeseni 4:28)

Porunca 9a

16Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. (Exod 20:16)

9Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, (Coloseni 3:9)

Porunca 10a

17Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.   (Exod 20:17)

15Apoi le-a zis: "Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui." (Luca 12:15)
5De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli. (Coloseni 3:5)

Putem vedea inca doua texte in noul testament  unde scrie despre porunci:

17El i-a răspuns: "De ce mă întrebi: ,Ce bine?' Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile."
18"Care?" I-a zis el. Şi Yashua i-a răspuns: "Să nu ucizi: să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă;
19să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta"; şi: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi."  (Mat.19:17-19)

8Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea.
9De fapt: "Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti", şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi."
10Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.   (Romani 13:8-10)  Shalom!!!

3 comentarii:

 1. Forma scurtăa celor 10 porunci din Scripturile Sfinte
  1- Ascultă Ysrael ,Eu sint YAUE Eylohim Mîntuitorul tău,să n-ai alt Eylohim.
  2-.Să nu-ți faci dumnezei,chipuri chioplite sau înfațișări,care sînt în cer ,pe pămînt sau mai jos de pămînt.
  3-Să nu iei un nume deșert,drept numele lui YHWH,căci YHWH nu va lasa ne pedepsit pe cel ce-i necinstește numele.
  4-Aduți aminte de Șabatul zilei a șaptea ca să-l sfințești.
  5-Cinstește pe tatal tău și pe Mama ta.
  6-Să nu comiți omor
  7- Să nu comiți Adulter
  8-Să nu Furi
  9-Să nu mărturisești minciuni împotriva nimănui
  10-Să nu poftești...
  Dragostea de YHWH stă în păzirea Poruncilor Lui
  și Poruncile lui nu sînt grele(1 ion 5 v 3)

  RăspundețiȘtergere
 2. Porunca a doua este o poruncă călcată de toți sîmbatari adventiști și reformați chiar și frați lor mesianici o calcă .De ce ? pentru că cheamă numele păgîn Domnul sau Dumnezeu în detrimentul adevăratului nume YHWH...
  YHWH = YAUE nu este unul și același cu Domnul care este sinonimul lui Baal
  Oridecîte ori spui Domnul spui BAAL. Oridecîte ori spui Isus, spui ISIS, adică dumnezeu feminin al egiptului ...dumnezeu al fertilități.
  Porunca a 3 a. ...despre luarea numelui în deșert?
  Și aici din cauză că se cheamă un alt Nume decît numele YHWH
  tocmai prin aceasta Numele YHWH care este numele mai pe sus de orice Nume este adus la nimic, tocmai prin închinare la Domnul sau Isus ori Dumne-zeu care de altfel sînt niște draci...Ce jertfesc Păgîni(neamurile) jertfesc dracilor și NU lui YHWH.
  Deci toată slujba din biserică ,sinagogă sau adunare unde nu se cheamă Numele YHWH e o slujbă dedicată dracilor.

  RăspundețiȘtergere
 3. atunci unde este locul in care se predica corect, si se manifesta corect credinta? eu tot caut de ani buni si nu gasesc...cel putin in cluj..

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...