Israel

Israel

sâmbătă, 14 aprilie 2012

Ce inseamna "a fi Credincios ?"

Ce inseamna "a fi Credincios?"

Există doar mântuirea în Yahshuah şi prin Yahshuah. 

Cuvântul lui YHVH propune pentru om  o cale ambitioasa din punct de vedere spiritual - pentru a ajunge un nivel divin, sa faca parte din familia lui Yahveh, să fie fraţi cu Fiul lui YHVH, Yahshuah.

Planul de mântuire proiectat de YHVH, Yahshuah este prezent de la început, de-a lungul călătoriei şi a încheierii acesteia.

Yahshuah este uşa:
Yahshuah le-a mai zis: "Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sunt uşa oilor. Toţi cei ce au venit înainte de Mine, sunt hoţi şi tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi, şi va găsi păşune.Ioan 10:7-9

Yahshuah este Calea:
Yahshuah i-a zis: "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Yahshuah este obiectivul:
până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui YHVH, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Yahshuah; (Efeseni 4:13)

YHVH este totul în toate:

În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă. Când eraţi păgâni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui YHVH, nu zice: "Yashua să fie anatema!" Şi nimeni nu poate zice: "Yahshuah este YHVH", decât prin Duhul Sfânt.

Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi YHVH; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi YHVH, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. (1 Corinteni 12:1-7)

În procesul de mântuire, este important să facem diferenţa, în trei concepte, care caracterizează pe adevăratul credincios in Adunarea lui YHVH:

Pocainta şi iertarea păcatelor: este forma care ne împaca cu YHVH şi ne scapa complet de pedeapsa cu moartea castigata prin păcat. Acest lucru poate fi realizat doar numai prin acceptarea lui Yahshuah ca Mântuitor. Pocainta, duce inevitabil la o cale de sfinţire.

Sfinţirea: inseamna achiziţionarea de caracteristici divine, în întreaga noastră fiinţă (corp, minte si spirit). Este un proces de creştere progresivă, determinată de dragostea noastră pentru YHVH, şi pentru ce a făcut pentru noi în Yahshuah. Prezenţa Duhului Sfânt în credincios, provoaca o predispoziţie pentru lucruri, gânduri şi acţiuni care sunt din YHVH, şi o respingere a ceea ce YHVH urăşte.

 Scopul de sfinţire este perfecţiunea totala, ca YHVH însuşi. Sfinţirea este posibilă, numai prin viaţa lui Yahshuah, în fiecare persoană, şi în cele din urmă, Yahshuah "îndeplineşte", ceea ce noi nu  putem . 

Cu toate acestea, toate scripturile citate, arată că trebuie să existe un efort din partea noastră, ca şi cum ar fi munca noastra, care îmbunătăţeşte, dar adevărul este că mântuirea (îndreptăţirea şi sfinţirea) constă într-o colaborare de către credincios şi YHVH. Procesul funcţionează în sfinţirea credinciosului, dar YHVH îi dă puterea.

Astfel dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
Căci YHVH este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. (Filipeni 2:12,13)

• Dragostea, iertarea şi împăcarea: Adevărata  ADUNARE se extinde în toată lumea, prin  dragostea pentru YHVH şi de aproapele. ADUNAREA nu ar trebui să fie un instrument de judecata sau de condamnare a omenirii, ci un far care permite altora, pentru a vedea singura cale, spre mântuire.

Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni.
Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă.

Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.( Matei 5:13-16)

Scopul  de acţiune al Adunarii si al credinciosului este de a combate păcatul si nu pacatosul . Exemplul lui Yahshuah, este testul suprem,  modul în care ne ghidam, si comportamentul nostru în lumea în care trăim:


YHVH a iubit atât de mult omenirea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în Fiul lui YHVH,sa nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Nu a dorit să condamne lumea, pe care  a trimis pe Fiul Său, ci pentru a o salva. Oricine crede în El nu este condamnat, dar cei ce nu cred sunt deja condamnati, pentru că ei nu vor să creadă în Fiul lui YHVH.

 Condamnarea consta in aceasta: YHVH a trimis lumină in lume, dar lumea a preferat întunericul, pentru că faptele lumii erau rele. Cei care fac rău urăsc lumina, şi fug de ea, pentru ca faptele lor rele sa nu fie descoperite. Dar cei care umbla in adevăr, sunt mai aproape de lumina şi faptele lor publice, sunt făcute în conformitate cu voia lui YHVH.  

Fiindcă atât de mult a iubit YHVH lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. YHVH, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui YHVH.

Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în YHVH." (Ioan 3:16-21)


 Organizaţiile Creştine (biserici), mai degrabă, decât a încerca să se impună ca singura Adunare adevărată şi salvata, ca în timpul lui Yahshuah, Ei ar trebui să  caute, o prezenţă completă a lui YHVH în viaţa lor, justificata prin Yahshuah, sfinţi în Yahshuah şi iubitori ca Yahshuah.

Ioan a umblat de-a lungul râului Iordan şi a predicat oamenilor astfel:" Întoarceţi-va de la rău şi  primiti botezul lui YHVH ca sa vi se ierte păcatele ".


 Acest lucru sa întâmplat cum profetul Isaia a scris în cartea sa: Isaia 40:3-5

Un glas strigă: "Pregătiţi în pustie calea lui Yashua, neteziţi în locurile uscate un drum pentru YHVH al nostru! Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi strâmtorile în vâlcele! Atunci se va descoperi slava lui YHVH, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea; căci gura lui YHVH a vorbit. Ioan le-a spus mulţimilor care veneau la el să fie botezaţi: Matei 3:7-10


Dar când a văzut pe mulţi din Farisei şi din Saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: "Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.
Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: ,Avem ca tată pe Avraam!' Căci vă spun că YHVH din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc. 

Oamenii l-au intrebat pe Ioan Botezătorul: "Ce să facem?" Iar el a răspuns: "Cel ce are două cămăşi trebuie să-i dea celui ce nu are nici una, daca ai de mancare, imparte-o cu ceilalţi." De asemenea,au fost si colectorii de impozite, veneau să fie botezaţi si al intrebau pe Ioan :Mestere noi ce trebuie să facem" Iar el a răspuns: "Nu luati mai mult de cat vi se cere." Au fost, de asemenea, si soldaţi care l-au întrebat: "Şi noi,  ce ar trebui să facem" Ioan l-ea  răspuns, "Nu furati pe  nimeni folosind forţa, sau sa  faceti acuzaţii false, fiti mulţumiţi cu ceea ce  câştigati." Oamenii au început să bănuiască, şi toată lumea se întreba, dacă Ioan este sau nu ar fi Mesia.

Dar el a explicat la toata lumea: "Eu vă botez cu apă, dar cine vine dupa mine ,are mai multă autoritate decât mine, de care eu nici măcar nu sunt vrednic ,să dezleg cureaua  de la sandalele lui, El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. In mana are lopata pentru a separa,  graul de neghina. Va salva  grâul în hambarul lui şi va arde paiele cu un foc care nu se stinge.. " Au fost aceste îndemnuri şi alte, despre care a predicat Ioan Botezătorul  Vestea Bună la oameni "


Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului, şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor proorocului Isaia: "Iată glasul celui ce strigă în pustie: ,Pregătiţi calea lui YHVH, neteziţi-I cărările.

Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite. Şi orice făptură va vedea mântuirea lui YHVH."
  (Luca 3.3-18.    Shalom !!!          

2 comentarii:

 1. DUMNEZEU SA TE BINECUVANTEZE!

  De asemenea postari avem nevoie ,sa ne zideasca.
  Foarte bine realizat,felicitari si asteptam continuarea!

  RăspundețiȘtergere
 2. Este Isus ! ha Mașiya ? sigur nu pentru că însuși cuvintul Isus este o derivație a lui Dion-isos(dionisos) zeul grecesc al bețivilor și al vinului ,Ăsta este zeul la care se închină creștinătatea Isos=isus.Adevăratul Unsul,lui YHWH este Yahshua(Yașua) care are înțelesul de Yah,Mîntuește.
  Isus nu înseamnă Yah-Shua(h) ci măgar ,chiar dacă nu-ți place

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...